Вартість навчання у ВНЗ України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно)сортувати за зростанням Средняя стоимость обучения (заочно)

Горлівський інститут іноземних мов

22 200 грн 13 200 грн

Донбаський державний педагогічний університет

22 100 грн 19 150 грн

Академія Адвокатури України, ААУ

22 100 грн 15 500 грн

Київський Університет Права Національної Академії Наук України, КУП НАНУ

22 000 грн 15 100 грн

Національний Фармацевтичний Університет, НФаУ

21 650 грн 12 600 грн

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», ХПІ

21 600 грн 12 900 грн

Національний університет "Полтавська політехніка" ім. Юрія Кондратюка, ПНТУ

21 350 грн 9 750 грн

Інститут Підготовки Кадрів Державної Служби Зайнятості України, ІПК ДСЗ

21 180 грн 10 200 грн

Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ, ОДУВС

21 150 грн 18 500 грн

Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України, НУФВСУ

21 100 грн 11 500 грн

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ТНПУ

21 000 грн 13 050 грн

Національний Авіаційний Університет, НАУ

21 000 грн 12 000 грн

Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури, КНУБА

21 000 грн 11 000 грн

Національний університет «Львівська політехніка»

20 900 грн 15 000 грн

Міжрегіональна Академія управління персоналом, МАУП

20 850 грн 13 500 грн

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського « Харківський авіаційний інститут», ХАІ

20 850 грн 10 000 грн

Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Ккібп

20 700 грн 14 500 грн

Буковинський державний медичний університет, БДМУ

20 600 грн 12 000 грн

Сумський національний аграрний університет, СНАУ

20 050 грн 8 000 грн

Вінницький торговельно- економічний інститут Київського національного торговельно -економічного університету

20 000 грн 8 000 грн

ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет»

20 000 грн 20 000 грн

Івано-Франківський національний медичний університет, ІФНМУ

20 000 грн

Національна Академія Управління, НАУ

19 992 грн 15 992 грн

Національний Університет Харчових Технологій, НУХТ

19 950 грн 10 400 грн

Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛДУВД

19 900 грн 11 900 грн

Житомирський державний університет імені Івана Франка, ЖГУ

19 900 грн 14 500 грн

Донецький національний технічний університет

19 800 грн 10 100 грн

Київська Академія перукарського мистецтва, КАПМ

19 800 грн

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ПНУ

19 750 грн 14 400 грн

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ЛДУБЖ

19 500 грн 12 000 грн

Академія праці, соціальних відносин і туризму, АПСВТ

19 500 грн 12 100 грн

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, ДДУВС

19 300 грн 9 500 грн

Львівський медичний інститут, ЛМІ

19 250 грн

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, ТДМУ

19 000 грн

Міжнародний Науково- Технічний Університет ім. академіка Юрія Бугая, МНТУ

19 000 грн 14 000 грн

Національна Академія Статистики , Обліку та Аудиту

19 000 грн 10 750 грн

Львівський інститут менеджменту, ЛІМ

19 000 грн 12 000 грн

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, КОГПІ

18 900 грн 9 850 грн

Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, ЛННІ УБС

18 900 грн 11 000 грн

Запорізький Інститут Економіки та Інформаційних Технологій, ЗІЕІТ

18 900 грн 11 300 грн

Державний Університет Телекомунікацій, ДУТ

18 700 грн 13 500 грн

Львівський торговельно-економічний університет, ЛТЕУ

18 550 грн 14 300 грн

Міжнародний Гуманітарний Університет, МГУ

18 550 грн 13 300 грн

Національний Педагогічний Університет імені М. П. Драгоманова, НПУ

18 500 грн 14 160 грн

Дніпропетровський інститут МАУП

18 500 грн 12 900 грн

Поліський національний університет, ПНУ

18 400 грн 12 300 грн

Луцький національний технічний університет, ЛНТУ

18 200 грн 14 550 грн

Хмельницький університет управління та права, ХУУП

18 100 грн 113 400 грн

Університет імені Альфреда Нобеля

18 000 грн 10 000 грн

ПВНЗ Медико-Природничий Університет

18 000 грн