Якщо у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти відсутні бали з предметів, що визначені правилами прийому як профільні або непрофільні для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям (спеціальність), чи має право вищий навчальний зак

Ні, якщо це не передбачено Умовами прийому (розділ 8).