Що таке конкурсний бал? Як його порахувати?

Что такое конкурсный балл? Как его посчитать?

Конкурсний бал - це максимальна кількість набраних балів абітурієнтом. Конкурсний бал формується самостійно навчальним закладом для кожного вступника.

Важливо! Абітурієнти! Не плутайте конкурсний бал і прохідний бал! Прохідний бал - мінімальна кількість балів, яку необхідно набрати абутурієнту, щоб вступити до обраного навчального закладу на певний напрям підготовки або спеціальність.

Навчальні заклади самостійно встановлюють мінімальний прохідний бал. Це дає право більш «сильним» ВУЗам встановити вищий прохідний бал просто для того, щоб спростити роботу з обробкою документів вступників, не беручи документи абітурієнтів з нижчими балами.

Згідно з Умовами вступу до навчальних закладів у 2021 році конкурсний бал складатиметься з:

 1. балів Сертифікатів ЗНО,
 2. балів за творчий конкурс (у разі проведення),
 3. балу атестата,
 4. додаткових балів.

До кожної з цих складових конкурсного балу буде застосовуватися ваговий коефіцієнт.

КБ=(k1 * П1 + k2 * П+ k3 * П+ k4 *  БА + k5 * ОУ) * БК,

где КБ – конкурсний бал

k1,2,3,4,5 – коефіцієнти конкурсного балу. Сума коефіцієнтів k1,2,3,4,5  = 1. 

Серт1,2,3,4  - Сертифікати ЗНО

БА – бал атестату

ОУ – додаткові бали

БК - балансуючий коефіцієнт. Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) і першочерговий (НЧК) коефіцієнти шляхом його множення на суму, причому:

 • РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів (структурних підрозділів вищих навчальних закладів, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження вищого навчального закладу) в Києві, 1,01 - в містах Дніпро, Львів, Одеса і Харків, 1,03 - Донецької та Луганської областей, переміщених вищих навчальних закладів, 1,02 - в інших випадках;
 • ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв за пріоритетністю 1 на спеціальності (спеціалізації), передбачених в додатку 4 цих Умов, і 1,00 в інших випадках;
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих в сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, в рік вступу, і 1,00 в інших випадках;
 • НЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних та педагогічних навчальних закладів, і 1,00 в інших випадках.

Розглянемо більш детально (з прикладом) кожну складову конкурсного балу:

Вага кожної складової конкурсного балу визначається конкретним вищим навчальним закладом і варіюється в залежності від того, який з компонентів конкурсного бала вагоміший. Для кожного Сертифікату ЗНО буде застосовуватися коефіцієнт не нижче - 0,2. До того ж, коефіцієнт Сертифікату ЗНО з профільного предмету завжди буде більш високим, ніж по інших.

Середній бал атестата визначається за 12-бальною шкалою з округленням до десятих і переводитися в 200-бальну шкалу. Переведення балів можна подивитися тут: http://abiturients.info/ru/poleznoe/tablitsa-sootvetstviya-srednego-balla-attestata-po-12-ballnoi-shkale-so-znacheniem-200-ball.  Коефіцієнт, який буде застосований до балу атестата становить не більше, ніж 0,1.

У разі проведення творчого конкурсу навчальним закладом нараховуються бали за творчий конкурс. А ось коефіцієнти, в цьому випадку, відрізняються залежно від того, на який напрямок вступає абітурієнт. Якщо, він поступає на всі напрямки в області «Мистецтво» або «Архітектура», застосовуватиметься максимально можливий коефіцієнт 0,5 і менше. При вступі на інші напрями, що вимагають творчого конкурсу, буде застосовуватися коефіцієнт 0,25 і менше.

Відповідно до Умов прийому 2015, додаткові бали нараховуються призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, або призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Крім цього, додаткові бали можна отримати за відвідування підготовчих курсів при навчальному закладі, але обсяг навчальних аудиторних годин повинен бути не менше 150 ак. годин, а термін навчання - не менше 3 місяців. До того ж, бали за підготовчі курси будуть нараховані, тільки абітурієнтам, які вступають на природничо-математичні, інженерно-технічні спеціальності. Коефіцієнт конкурсного бала становить не більше 0,05.

Приклад:

Абітурієнт вступає на напрям «Економіка і підприємництво», спеціальність «Фінанси і кредит». Він подав наступні Сертифікати ЗНО:

- Українська мова та література - 190 балів

- Математика - 180 балів

- Історія України - 170 балів.

Середній бал атестата - 8,9; за 200-бальною шкалою - 170,5

Вагові коефіцієнти (встановлені навчальним закладом): українська мова та література - 0,2, математика - 0,4, Історія України - 0,3.

Коефіцієнт балу атестата - 0,1.

Творчий конкурс з даної спеціальності не проводитися. Додаткових балів також немає.

Визначаємо конкурсний бал:

КБ = (0,2 * 190 + 0,4 * 180 + 0,3 * 170 + 0,1 * 170,5) * 1,03 = 183,39

Якщо цей же абітурієнт має додаткові бали, наприклад, 8 балів за призове місце за олімпіаді з математики, то конкурсний бал збільшується:

КБ = 183,39 + 8 * 0,05 = 183,79

Отже, як висновок, пам'ятка абітурієнту:

 1.  Результати ЗНО - вирішальні при формуванні конкурсного балу;
 2.  Високий бал з профільного предмету ЗНО просто необхідний, оскільки йому присвоєний найвищий коефіцієнт конкурсного балу;
 3.  Мінімальний прохідний бал з кожного предмету ЗНО встановлює кожен навчальний заклад від 100 до 200 балів;
 4.  Всю додаткову інформацію про вступну кампанію 2021 дивіться на сайті навчального закладу в розділі «Правила прийому 2021».