163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія - розробка і застосування технічних пристроїв для біологічних і медичних досліджень. Це область спільної роботи технологів, біологів та лікарів, спрямованої на придбання фундаментальних знань про фізичні характеристики та функціонуванні біологічних матеріалів. Отримані знання використовуються біотехнологами для того, щоб створювати пристрої, робити операції і розробляти нові методики, що сприяють поліпшенню здоров'я і якості життя людей.

Що вивчають:

         Особливістю навчання за цією спеціальністю є його міждисциплінарний характер. Студенти не тільки отримують фундаментальну та інженерну підготовку, а й вивчають ряд медико-біологічних дисциплін, включаючи біологію, біохімію, анатомію, фізіологію, клінічну медицину, а також мікро- і нанотехнології. Практику майбутні фахівці у сфері біомедичної інженерії проходять в провідних медико-технічних центрах та інститутах.

Можливості працевлаштування:

         Біомедична інженерія - це гарантована робота в галузі електронних засобів, сільському господарстві та екології, біометрії, фітнес-інженерії. Це цікава робота з оптимізації режимів виробництва і розробки продуктів за принципами нанотехнологій (підприємства харчової промисловості). Фахівець здатний працювати в галузі медицини, в галузі охорони праці; в області реабілітаційної інженерії (профілакторії, центри реабілітації).      

Перспективи:

         Враховуючи сучасну тенденцію розвитку біомедичної інженерії, фахівці зможуть використовувати отримані знання, створюючи пристрої, роблячи операції і розробляючи нові методики, що сприяють поліпшенню здоров'я і якості життя людей, в зарубіжних країнах.

Професії:

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність