171 Електроніка

Електронні пристрої та системи сьогодні - це техніка різноманітного зв'язку, радіомоніторингу, мережева апаратура, комп'ютери з периферійними пристроями, офісна оргтехніка, телевізійна, відео і аудіотехніка, побутові та електронні пристрої з мікропроцесорами і т.д. Діяльність інженера в області виробництва та обслуговування електронного обладнання спрямована на проектування, розробку і налагодження різних електронних пристроїв і систем з використанням сучасних інформаційних технологій.

Що вивчають:

         Програма навчання включає в себе вивчення класичних дисциплін, які є фундаментом для формування наукового світогляду, спеціальних дисциплін, що формують професійні знання і навички, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спрямованих на всебічний розвиток особистості й інтелекту і спеціальних (профільних) дисциплін: Інженерна та комп'ютерна графіка, Джерела і приймачі оптичного випромінювання, Математичне моделювання систем спеціального призначення, Метрологія, стандартизація та сертифікація, Прикладна оптика, Електроніка та мікропроцесорна техніка, електронні та оптико-електронні прилади спеціального призначення, електронні системи спеціального призначення та інші.

Можливості працевлаштування:

         Бурхливий розвиток цифрових технологій постійно збільшує фронт робіт для випускників цієї спеціальності. Вони можуть працювати практично у всіх галузях електроніки: на виробництві цифрової техніки (фото, відео, телебачення), приладів медичного призначення, засобів для геодезичних вимірювань і т.п. Крім розробки приладів та вузлів можуть відповідати за наладку відповідного обладнання, його ремонт, утилізацію і т.п. 

Перспективи:

         Фахівець у галузі електронних пристроїв і систем завжди затребуваний на ринку праці, що підтверджує практика успішного працевлаштування випускників як на вітчизняних, так і зарубіжних підприємствах і організаціях різних форм власності.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):

Коледжі: