185 Нафтогазова інженерія та технології

Жодна з сировин не викликає стільки хвилювань та не приносить стільки прибутків, як нафта та газ, які є головними енергоносіями. Уміння використовувати ці продукти та їх запаси, тримати в руках ниточки бізнесу у цих напрямках, визначає шлях до економічного процвітання держави. Технік з видобутку нафти і газу виконує під керівництвом кваліфікованих спеціалістів роботи з виконання завдань з видобутку нафти й газу. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення нафтовіддачі пластів, депарафінізації свердловин, впровадження нової техніки і технології видобутку нафти й газу. Оформлює та узгоджує зміни в технічній документації у зв’язку з коректуванням технологічних процесів і режимів роботи свердловин. 

Що вивчають:

         Незалежно від профілю на напрямку студенти вивчають технології нафтогазового виробництва, сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку, методи досліджень, проектування і проведення експериментальних робіт. Знайомляться з технічними характеристиками та економічними показниками кращих вітчизняних і зарубіжних нафтогазових технологій. Освоюють технічні вимоги до сировини, реагентів, матеріалів, готової продукції у нафтогазовій промисловості.

Можливості працевлаштування:

         Випускники працюють на підприємствах нафто- і газодобувної, переробної сфери та науково-дослідних центрах. У їх обов'язки входить ремонт, реконструкція та відновлення нафтових і газових свердловин на суші і на морі, експлуатація і обслуговування технологічного устаткування, використовуваного в галузі, планування та організація роботи бригад робітників на свердловинах, контроль за дотриманням заходів виробничої безпеки та норм екологічного законодавства.

Перспективи:

Нафтова і газова промисловість - найприбутковіша сфера економіки. Правда, і конкуренція досить висока: на швидку кар'єру розраховувати не варто.