256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)