261 Пожежна безпека

Пожежна безпека - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Спеціаліст з пожежної безпеки контролює дотримання законодавчих протипожежних норм на робочих місцях, розробляє корпоративні положення та накази, інструктує персонал з пожежної безпеки та взаємодіє з державними органами.

Що вивчають:

         Серед загально-професійних дисциплін майбутні пожежні вивчають медико-біологічні основи, теплотехніку, механіку, електротехніку, гідравліку, матеріалознавство, метрологія та ін.). Серед спеціальних професійних дисциплін - протипожежне водопостачання, пожежна безпеки технологічних процесів, пожежна техніка, пожежна безпека електроустановок, автоматизовані системи управління та зв'язку, пожежна безпека в будівництві, пожежна тактика, стійкість будівель і споруд, виробнича і пожежна автоматика, виробнича безпека, економіка пожежної безпеки і т.д.

Всі пожежні - військовозобов'язані, тому обов'язковий навчальний модуль - військова та спеціальна підготовка.

Можливості працевлаштування:

         Областю професійної діяльності фахівців буде: органи державної влади, органи місцевого самоврядування (адміністрації міст, районів, сіл.); будівельні та житлово-експлуатоційні контори; підприємства енергетичного комплексу; структурні підрозділи пожежної охорони інших міністерств і відомств.    

Перспективи:

У наш час стрімкого технічного прогресу, техногенних катастроф і аварій, викликаних небезпекою загоряння й виникнення пожеж, протипожежна безпека є досить актуальною. Ринок праці сьогодні потребує підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі забезпечення безпеки людини в сучасному світі. Тому спеціальність «Пожежна безпека», що дозволяє забезпечувати безпеку діяльності людини від вогню, є однією з найбільш затребуваних на ринку праці, а, отже, однією з пріоритетних у підготовці професіоналів в галузі безпеки.