293 Міжнародне право

Спеціальність «Міжнародне право» сьогодні очолює список найпрестижніших та найпопулярніших спеціальностей. Отримання диплому із вказаної спеціальності не лише засвідчує набуття студентами більш глибоких та ширших за своїм спектром  знать, вмінь та кваліфікацій у порівнянні з «простими» юридичними факультетами, а й надає молодим спеціалістам переваги при працевлаштуванні.

Що вивчають:

Бакалаври спеціальності «Міжнародне право» отримують теоретичні знання з міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин, грунтовні знання з міжнародного приватного права і приватного права іноземних держав, практичні навички, необхідні для участі в діяльності державних органів, громадських організацій в галузі міжнародних відносин і зовнішньоекономічної діяльності. Студенти вивчають методологію аналізу суттєвих юридичних характеристик сучасного міжнародного права, що сприяє формуванню основ знань міжнародного права, а також відповідної міжнародно-правової культури особистості.

Можливості працевлаштування:

Сфера діяльності випускників: органи законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронні органи та правозахисні, відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, митна служба, податкова служба, дипломатична та консульська служба, ринок фінансових послуг.

Перспективи:

Фахівці з міжнародного права можуть займатися аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин, брати участь у дипломатичних переговорах і зустрічах, аналізувати міжнародну інформацію, здійснювати наукові дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук, досліджувати світовий ринок та тенденції його розвитку, займатися консультативною, експертною діяльністю у міністерствах та відомствах.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):