Чи потрібно подавати документи окремо на бюджет і на контракт?

Подавати окремо документи не потрібно. Вступники беруть участь в одному загальному конкурсі. Вступників зараховують на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: за державним замовленням не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 25 серпня.

Вверх