Хто забезпечує відкритість і прозорість при проведенні прийому до вищих навчальних закладів?

Інформування громадськості про ліцензовані обсяги, державне замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі, системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників. Інші суб’єкти мають рівне право на отримання інформації з Єдиної бази.