У державних і комунальних вищих навчальних закладах розділяються конкурси на місця держзамовлення та на контрактні місця?

У всіх вищих навчальних закладах будь-якої форми власності проводиться один конкурс незалежно від форми оплати за навчання. За наявності державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму вступники перш зараховуються на місця держзамовлення .
Решта приймаються на місця з оплатою за кошти фізичних і юридичних осіб. Вступник , який бажає навчатися за власні кошти або кошти інших фізичних або юридичних осіб , може відмовитися від рекомендованого йому місця держзамовлення і потім , після рекомендації на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб , подати оригінали документів і бути зарахованим .