Як оцінюються результати творчих конкурсів?

Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Творчий конкурс оцінюється як середнє арифметичне оцінок за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімального встановленого рівня не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.