Які пільги мають інваліди третьої групи?

Мають право на першочергове зарахування (при рівній кількості балів).