Яким чином формується рейтинговий список вступників?

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
 
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 
учасники міжнародних олімпіад;
 
вступники, які зараховуються за конкурсом.
 
До рейтингового списку не вводяться вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому. Цей список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого та з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.