Яким чином вступають абітурієнти, не атестовані з української мови і літератури?

Для осіб, які не атестовані з української мови і літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала у сертифікаті з української мови та літератури.