Політика конфідеційності

Управління вебсайтом, що розміщено в мережі Інтернет за адресою https://abiturients.info/uk (далі - Портал) здійснюється фізичною особою-підприємцем Шило Тетяною Миколаївною (далі - Виконавець), який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 25450000000002800 від 04.08.2015 року.

З моменту користування Порталом, Ви зобов’язані ознайомитись із цією Політикою конфіденційності (далі - Політика) і дати свою повну згоду з нею, що забезпечить подальше користування Порталом, у тому числі, але не виключно, надання Вами своїх персональних даних у відповідних розділах Порталу (реєстрація) та проставлення відмітки про згоду з цією Політикою.

У разі незгоди з цією Політикою, Ви повинні утриматись від користування Порталом та покинути його.

Виконавець відповідально ставиться до безпеки персональних даних Користувачів Порталу, Відвідувачів Порталу, а також інших осіб, які звернулися до Виконавця з будь-яким запитом або претензією та поважає їхні права, зокрема ті, що стосуються персональних даних суб’єктів персональних даних, які він отримує в ході здійснення своєї діяльності на Порталі і прагне захистити їх.

Мета Політики - проінформувати Вас про порядок збору, зберігання і обробки персональних даних та інформації, що надаються Вами за допомогою цього Порталу.

Виконавець є «Контролером» в розумінні  Загального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі - «GDPR»), а також «Власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Виконавець опрацьовує Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR або статті 11 ЗУ «Про захист персональних даних» в тому числі, але не виключно:

 • Ви дали згоду на обробку персональних даних;
 • обробка необхідна для можливості укладення з Вами договору, згідно з яким передбачається надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу Порталу, який забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника, створення особистих сторінок Замовника на Порталі;
 • обробка необхідна для можливості надання доступу користувачам Порталу через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу Порталу.

Ця Політика є обов’язковою для застосування працівниками/підрядниками/представниками Виконавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку із виконанням ними своїх обов’язків.

Виконавець може періодично оновлювати Політику, в тому числі, якщо цього вимагає законодавство, яке поширюється на відносини, визначені цією Політикою. Тому прохання відвідувати Портал, щоб переконатися в тому, що Ви ознайомлені з чинною редакцією Політики.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці терміни використовуються у такому значенні:

Власник персональних даних, контролер – Виконавець, який визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законодавством України;

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації на Порталі шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних;

Обробка персональних даних будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Розпорядник персональних даних, оператор – фізична чи юридична особа, яка є власником персональних даних або особа, якій законом надано право обробляти ці дані від імені власника персональних даних;

Суб’єкт персональних даних, Суб’єкт – будь-яка фізична особа, обробку персональних даних якої здійснює Виконавець відповідно до своїх цілей та мети обробки, визначеної цією Політикою.

Поняття інших визначень наведено в Договорі-оферті про надання послуг.

 

2. ЗАКОНОДАВСТВО, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Обробка персональних даних Суб’єктів, яким надаються послуги Виконавцем у межах Європейського Союзу, а також обробка персональних даних, пов’язана з моніторингом поведінки Суб’єктів у межах Європейського Союзу здійснюється відповідно до Загального регламенту про захист даних ЄС  2016/679 (далі - «GDPR»).

Законодавство держав, з резидентами яких Україна знаходиться у договірних відносинах, може встановлювати додаткові вимоги правового регулювання відносин, які зазначені в цій Політиці.

 

3. СФЕРА ДІЇ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

Ця Політика поширюється на персональні дані, що збираються Виконавцем за допомогою Порталу, а також отримані іншим способом, для надання послуг, відповідно до умов Договору-оферти про надання послуг, розміщеної на Порталі, надання можливості використання Порталу Користувачами та Відвідувачами Порталу.

На Порталі можуть бути присутніми посилання на інші вебсайти (виключно в інформаційних цілях), на які дія цієї Політики не розповсюджується.

 

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ВІДОМОСТІ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРТАЛУ

Виконавець отримує і зберігає будь-яку інформацію, яку Ви вводите на Порталі  при  реєстрації та створенні облікового запису користувача, реєстрації представника навчального закладу, надаєте йому будь-яким іншим способом, тільки в тому обсязі, на скільки це необхідно для надання послуг або виконання обов’язків відповідно до Договору-оферти про надання послуг, розміщеної на Порталі або надання можливості використання Порталу Користувачами, відвідувачами Порталу (персональна ідентифікаційна інформація та неперсоніфікована ідентифікаційна інформація).

У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, Суб'єкта буде повідомлено в момент збору такої інформації.

Персональні дані можуть збиратись і оброблятись автоматично при використанні Вами Порталу (наприклад, через файли cookie).

Персональні дані містять інформацію, яка дозволяє Вас ідентифікувати серед інших фізичних осіб. До них належать:

 • Ваше ім’я,  прізвище, по батькові (за наявності);
 • Ваша електронна адреса, номери контактних телефонів, паспортні дані;
 • будь-яка інша особиста інформація, яку Ви нам надсилаєте та вносите під час реєстрації на Порталі та при користуванні ним;
 • інформація про Ваш обліковий запис в тому числі, логін та пароль;
 • інформація, розміщена Вами за результатами користування Порталом, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення.

Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає дані виключно статистичного характеру, які самі по собі не ідентифікують конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами Порталу. Наприклад, ця інформація може включати в себе ІР-адресу, з якої Ви здійснюєте доступ до Інтернету, дату і час доступу до Порталу, а також адреса вебсайту, з якого Ви, по посиланню, перейшли безпосередньо на Портал.

Отримана інформація може зберігатися в контактних або адміністративних базах даних Виконавця у зв’язку з співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на думку Виконавця, Вам може бути цікаво отримувати від нього матеріали про його діяльність та послуги. Це дозволяє Виконавцю більш ефективно управляти відносинами з Вами, удосконалювати його Інтернет-ресурс і послуги, запропоновані Вам, а також здійснювати таргетування матеріалів, які він може направляти Вам, за інтересами.

Виконавець може отримувати інформацію про Вас з інших джерел у тому числі із загальнодоступних джерел персональних даних: довідників, адресних книг, реєстрів, списків, каталогів, баз даних, інших систематизованих збірників відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з Вашого відома, а також від третіх осіб, які допомагають оновлювати, розширювати та аналізувати записи Виконавця; виявляти осіб, зацікавлених у послугах; запобігати або виявити випадки шахрайства.

Виконавець не збирає за допомогою Порталу інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено особливі вимоги, наприклад, інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

 

5. ЦІЛІ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Виконавець  надає послуги з доступу до контенту, розміщеного на Порталі в тому числі, але не виключно: інформацію про назву Закладів освіти, їхні адреси, відгуки, рейтинг та перелік курсів Закладів освіти, назву курсів, програми навчання, вартість та термін навчання.

Виконавцю необхідні Ваші персональні дані для того, щоб він міг забезпечити Вам широкий доступ до послуг, які можна отримати за допомогою ресурсів Порталу, зокрема для:

 • забезпечення отримання Вами доступу до послуг та інформації, якими Ви бажаєте скористатися на Порталі;
 • перевірки Вашого права на доступ до облікового запису, ідентифікації Вас як Користувача Порталу, здійснення зв’язку з Вами в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, перевірки Вашого права на інші дії, які Ви можете здійснювати на Порталі;
 • надання відповіді на Ваші запити, коментарі, повідомлення тощо;
 • гарантування безпеки та запобігання випадкам шахрайства;
 • надання ефективного клієнтського обслуговування та кращого розуміння Ваших потреб та інтересів;
 • персоналізації використання Порталу;
 • надання інформації, яка, на думку Виконавця, може бути Вам цікава;
 • надання відомостей і повідомлень щодо використання Вами Порталу;
 • вдосконалення контенту, функціоналу і зручності Порталу;
 • вдосконалення послуг Виконавця;
 • інших цілей, зазначених у цій Політиці, Договорі-оферті про надання послуг;
 • здійснення покладених на Виконавця функцій, повноважень та обов’язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.

Просимо Вас повідомляти ті персональні дані, які необхідні для можливості зареєструватись на Порталі, отримання відповіді на Ваш запит/претензію.

Якщо Ви вирішите повідомити Виконавцю додаткові персональні дані, Виконавець також зможе обробити їх із необхідним рівнем захисту.

 

6. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Виконавець використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Виконавець не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами його контролю.

Виконавець забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробку такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Виконавець надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, підрядникам, особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до його вимог.

Поширення персональних даних без згоди Суб'єкта або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Виконавець несе відповідальність за обробку одержаних персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародного законодавства та покладає відповідні аналогічні зобов'язання на осіб, які мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, контрагентів, з якими він взаємодіє в процесі надання Вам послуг або в процесі обробки отриманої від Вас інформації.

 

7. ФАЙЛИ COOKIE

Сookie - це невеликі текстові файли, в які браузер може записувати дані, отримані від сервера. Коли Ви переходите на сторінку Порталу, сервер може зчитувати інформацію, що міститься у файлах сookie.

Виконавець намагається зробити Ваше перебування на Порталі максимально комфортним. Для цього йому необхідно (за допомогою файлів cookie) проаналізувати поведінку і інтереси Користувача, Відвідувача Порталу. Такий аналіз допоможе визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Порталу. Зокрема, Виконавець використовує ці технології для:

 • збору інформації про періодичність використання Порталу Користувачами, відвідувачами, іншими особами;
 • підтримки функціоналу Порталу, наприклад, для усунення необхідності повторно вводити вхідні відомості, що вже знаходяться в базі даних, або повторно ставити налаштування, вже задані при попередніх відвідуваннях Порталу;
 • для персоналізації роботи з Порталом.

Виконавець використовує функціональні файли cookie, щоб запам'ятати Ваші уподобання і допомогти Вам користуватися Порталом оптимально і ефективно, наприклад, запам'ятовуючи історію пошуку. Ці функціональні файли cookie не є суттєво необхідними для роботи Порталу, проте вони додають функціональності для Вас як Користувача, відвідувача Порталу, роблячи Портал більш зручним у використанні.

Виконавець використовує аналітичні файли cookie, щоб дізнатися, як Користувачі, Відвідувачі використовують Портал, і щоб виявити, що працює, а що ні, щоб оптимізувати та покращити Портал і переконатись, що він відповідає потребам Користувачів, Відвідувачів.

Виконавець використовує комерційні файли cookie, щоб показувати Вам його рекламні оголошення на інших вебсайтах (ретаргетинг). У цьому випадку Вам показуються оголошення категорій, які Ви шукали.

Якщо Ви не хочете отримувати файли cookie, то Ви можете налаштувати у Вашому браузері відхилення цих файлів.

 

8. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ви можете звернутися до нас з запитом з метою отримання відомостей чи Виконавець зберігає або обробляє Ваші персональні дані. У разі виникнення  такої потреби Ви може надіслати запит на цю електронну адресу: t.kazak@abiturients.info

Ви маєте право в будь-який час отримати доступ до своїх персональних даних і налаштувань, щоб внести до них зміни. Це можна зробити через обліковий запис, де Ви зможете переглянути і змінити персональні дані.

Для Вашої безпеки деякі елементи персональних даних можна змінити або видалити лише звернувшись до нашої служби підтримки шляхом:

 1. телефонного дзвінка за номером: +380500105587, +380632026378, +380673528929
 2. надсилання листа на email: t.kazak@abiturients.info

 

9. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Виконавець не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання Суб'єкта або в інших випадках, викладених в цьому розділі.

Виконавець має право розголошувати персональні дані, коли сумлінно вважає, що розголошення відповідає чинному законодавству України та міжнародному законодавству в сфері захисту персональних даних.

У разі необхідності або з причин, викладених у цій Політиці, персональні дані може бути надано органам державної влади та органам місцевого самоврядування, суду та правоохоронним органам за їхніми обґрунтованими запитами.

Виконавець може передавати Ваші дані третім особам для їхньої обробки, зокрема ІТ-провайдерам, у тому числі постачальникам послуг з управління хмарними сервісами.

Виконавець зберігає Ваші персональні дані відповідно до внутрішніх регламентів і вимог чинного законодавства України та міжнародного законодавства.

 

10. ПРАВА СУБ’ЄКТА

Ви маєте право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством України, міжнародним законодавством;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством України, міжнародним законодавством, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Ви можете користуватись іншими правами відповідно до законодавства України та міжнародного законодавства про захист персональних даних.

Якщо персональні дані видаляються за Вашим запитом, Виконавець зберігатиме лише такі копії інформації, які необхідні для захисту його законних інтересів, вирішення спорів або вчинення будь-якого правочину на виконання будь-якої угоди, яку Ви уклали з Виконавцем.

 

11. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Виконавець не буде зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

Щоб визначити відповідний період зберігання, Виконавець визначає характер і категорію персональних даних, цілі, для яких він їх обробляє, і чи може він досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

За загальним правилом, граничний час обробки персональних даних становить 2555 днів з моменту подання податкової звітності за період, в якому відбулася відповідна операція. Зазначений час обробки відповідає положенням Податкового кодексу України щодо строків зберігання документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів.

Персональні дані підлягають видаленню або знищенню з баз персональних даних у випадках, встановлених законодавством України та/або міжнародним законодавством.

Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Виконавець вносить зміни на Вашу вимогу в персональні дані, якщо ці дані є недостовірними, неточними або неактуальними.

 

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач, Відвідувач або інші особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У випадку, якщо які-небудь положення цієї Політики визнаються такими, що суперечать чинному законодавству України та/або міжнародному законодавству, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення цієї Політики, вони залишаються чинними і продовжують діяти в повному обсязі.

 

Редакція від 21.07.2021 року