Новоушицкий техникум механизации сельского хозяйства

Новоушицький технікум Подільського державного аграрно-технічного університету  

               ОГОЛОШУЄ  прийом    

         в  2014  році

 

випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, ПТУ  на  денну та заочну форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст“ відповідно до ліцензії Міністерства освіти  і  науки, молоді та спорту України - серія АГ №582559 від 10.11.2011

за спеціальностями:

  • „Монтаж і  обслуговування холодильно-компресорних машин та  установок”;                             
  • „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”;
  • „Монтаж,  обслуговування  устаткування  та  систем газопостачання”;
  • „Організація і регулювання дорожнього руху”;
  • „Виробництво і переробка продукції рослинництва”;
  • „Лісове господарство”,

  - на основі базової середньої освіти (9 класів) за результатами вступних випробувань:

  • українська мова (диктант);
  • математика (усно),

-          на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за конкурсом сертифікатів Українського

 центру оцінювання якості освіти:

Ø      української мови та літератури - на всі спеціальності;

Ø      математики або фізики – на технічні спеціальності;

Ø      математики або біології – на  агрономічні спеціальності,

  - на базі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник“ відповідного   

     напрямку за результатами співбесіди.

 

    Вступники особисто подають до технікуму такі документи:

- заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень  і

  додаток  до нього (оригінали або копії);

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі

   повної загальної середньої освіти) оригінали або копії видані у 2008 - 2014 роках;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- медичну довідку за формою 086-о;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;.

- направлення управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій – для осіб, які  поступають   

    на умовах цільового прийому;

-  документи, що дають право на пільги, при вступі.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

    Прийом документів          - за денною формою навчання з 11 до 24 липня;

                                             - за заочною формою навчання з 1 до 24 листопада.

     Вступні випробування   - за денною формою навчання з 25 липня по 1 серпня;

                                              - за заочною формою навчання  з 25  по 30 листопада.

    

                Зарахування до технікуму провадиться за сумою балів сертифікатів Українського центру  оцінювання якості  освіти або набраних на вступних випробуваннях і середнього бала документа (додатка до документа) про освіту. Особи, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, можуть бути зараховані на навчання за кошти юридичних і фізичних осіб.

      Випускники технікуму отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту, також  можуть продовжити навчання за скороченим терміном навчання у вищих  навчальних закладах 3 і 4 рівнів акредитації за відповідним напрямком підготовки.

      Крім основної спеціальності, студенти технікуму здобувають робітничі професії.

 

Адреса технікуму: вул. Подільська, 34, смт Нова Ушиця, Хмельницька область,  32600.

Довідки за тел.(03847) 30067, 30185, 21456, 21806 факс 30067

Електронна пошта – ntpu_@ukrpost.ua, веб-сайт – ntpu.org.ua

                                                                                                         Приймальна  комісія             

Аккредитация : 
II
Форма собственности: 
Государственная
Условия обучения: 
на бесплатной основе
на платной основе
Форма обучения: 
Дневная
Заочная
Квалификационные уровни: 
младший специалист
Поступление после: 
11-ти классов
9-ти классов

Средняя стоимость обучения

Средняя стоимость обучения (очно): 
4 400.00 грн
Средняя стоимость обучения (заочно): 
1 870.00 грн
Бесплатное обучение: 
есть
Платное обучение: 
есть
Общежитие: 
есть

Контактная информация

Телефоны: 
(03847) 3-00-67
Телефон приемной комиссии: 
(03847)3-01-85
email: 
ntpu_@ukrpost.ua
Адрес: 
32600, Хмельницкая обл., пгт. Новая Ушица, ул. Подольская, 34
Вверх