Полезное

Документы для поступления в ВУЗ 2023

Документы для поступления в ВУЗ 2021

На основании полного общего среднего образования (после 11 класса) или на основании диплома квалифицированного рабочего:

Таблица соответствия среднего балла аттестата по 12-балльной шкале со значением 200-балльной шкалы

по 12-бальной по 200-балльной шкале   по 12-бальной по 200-балльной шкале
1 106   6,5 147,8
1,1 106,6   6,6 148,7
1,2 107,2   6,7 149,7
1,3 107,8   6,8 150,6

Пільги при вступі в ВУЗ. Категорії пільговиків

Пільги при вступі в ВУЗ

Міністерство освіти визначило категорії пільговиків 2023, які будуть вступати на підставі вступних іспитів або результатів НМТ:

  • особи, які мають захворювання, які не дозволяють здавати НМТ;
  • діти сироти;
  • діти, позбавлені батьківського піклування;
  • демобілізовані після 30 листопада 2017 р;
  • учасники бойових дій, які брали участь в АТО.

 Також визначена категорія пільговиків, які будуть надходити на підставі співбесіди:

Як відновити Диплом, Атестат та інші освітні документи?

Відновлення диплому

План відновлення дипломів: покрокова інструкція:

ШАГ 1 - Підготуйте відповідну заявуПриклад заяви

Заява має бути чіткою та конкретною, з вказівкою:

Вступ без НМТ. Спеціальності, яким надається особлива підтримка

Міністерством освіти визначено перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка. На контрактну форму навчання цих спеціальностей можна вступати без НМТ.

Зарахування на контракт відбувається на основі співбесіди аби мотиваційного листа, тобто мультитест чи ЗНО не потрібні.

Мотиваційний лист всього за 5 кроків. Як його писати, приклади

 Мотиваційний лист всього за 5 кроків. Як його писати, приклади

Мотиваційний лист - це документ, який написаний з метою заявити про свою зацікавленість у вибраній спеціальності та пояснити, чому саме ви є ідеальним кандидатом для вакантного місця. Основною метою мотиваційного листа є переконання членів приймальної комісії, що ви маєте відповідні знання, навички та досвід та варті зайняти місце серед студенів ЗВО.

Перечень документов для льготников при поступлении в ВУЗ

Перечень документов для льготников при поступлении в ВУЗ

Большинство абитуриентов-льготников сталкиваются с проблемой «собрать весь пакет документов» для подтверждения льготы на поступление.

Итак, собираем необходимые Документы для поступления в ВУЗ, к которым льготники должны приложить пакет документов, соответственно льготе:

Документы для детей-сирот:

Вступ в магістратуру 2023

Вступ в магістратуру 2023

У 2023 році вступ для здобуття ступеня магістра передбачає складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Основні дати:

Вступительная кампания 2023 в датах

Вступительная кампания 2022 в датах

Регистрация на участие в Национальном мультипредметном тесте начнется в апреле 2023 года.

Само тестирование будет производиться в июне-июле.

НМТ будет осуществляться во 2 сессии: основная и дополнительная.

 

Студентом быть круто! Не упустите свой шанс!

Электронное заявление абитуриента

Электронное заявление абитуриента

Вступительная кампания 2021 предусматривает возможность подачи заявления в электронной форме на участие в конкурсном отборе.

Чтоб подать электронное заявление абитуриент должен зарегистрировать єлектронній кабинет на интернет-сайте: http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт работает только во время вступительной кампании) и ввести следующие личные данные:

Пробное ЗНО 2022

Пробное внешнее независимое оценивание - это добровольное тестирование лиц, изъявивших желание поступать в высшие учебные заведения, что дает возможность ознакомиться с процедурой прохождения внешнего независимого оценивания.

Регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании будет проходить с 05 января до 22 января 2022 года.

Болонский процесс: обеспечение признания украинских дипломов о высшем образовании в Европе

Болонский процесс: обеспечение признания украинских дипломов  о высшем образовании в Европе

Болонский процесс - процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация.

Основной целью является облегчение доступа жителям каждого государства Европы и студентам учебных заведений к образовательным ресурсам и рынкам труда других стран.

Налоговый кредит на обучение

Налоговый кредит на обучение

Согласно законодательству Украины, если студент учится по контракту, он имеет право на возврат части уплаченных средст за обучение. Правом на начисление налогового кредита могут воспользоваться студенты, которые работают и самостоятельно оплатили свое обучение и являются плательщиками налога с доходов физических лиц или родители первой степени родства, которые оплатили обучение детей - студентов.

Для возмещения средств в виде налоговой скидки нужно подготовить и подать в налоговую инспекцию следующие документы:

1. Копия паспорта (1, 2 страница и страница прописки);

Ваучер на освіту: перепідготовка за рахунок держави

Ваучер на образование: переподготовка за счет государства.

Ваучер на освіту в Україні — це новаторський державний інструмент, який надає можливість громадянам отримати додаткову освіту або перекваліфікуватися за рахунок коштів держави. Основна мета цієї програми — підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та допомога у відновленні професійних навичок, особливо в контексті сучасних викликів економіки та ринку праці.

Особенности поступления иностранцев

Особенности поступления иностранцев

Иностранцы, которым предоставляются государственные стипендии по международным договорам, общегосударственным программам, другим международным обязательствам Украины, принимаются на обучение на основании направлений Министерства образования и науки в пределах объемов государственного заказа.

Пільгові документи при вступі до ВНЗ

Льготные документы при поступлении в ВУЗы

Категорії осіб, які мають право на вступ поза  конкурсом:

1. Особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

Таблица соответствия шкалы оценивания ECTS с национальной системой оценки

Оценка по шкале ECTS Определение Национальная система По 100-балльной шкале
A Отлично - отличное исполнение лишь с незначительным количеством ошибок 5 (отлично) 90-100
B Очень хорошо-выше среднего уровня с несколькими ошибками 4 (хорошо) 80-89
C Хорошо - в целом правильная работа с определенным количеством значительных ошибок

Нострификация - Признание иностранных документов об образовании

Признание иностранных документов об образовании (нострификация) осуществляется путем установления соответствия академических, профессиональных прав и образовательных, образовательно-квалификационных уровней иностранных документов об образовании (квалификации) государственным стандартам образования Украины. Процедура признания имеет целью обеспечить права граждан, получивших образование в других государствах, на продолжение образования и профессиональную деятельность в Украине и осуществляется в индивидуальном порядке.

Подписка на RSS - Полезное