Курси Директор з логістики та ЗЕД

Отзывы: 0 В закладки  1647
Идёт набор на курс!
Срок обучения: 
19 занять - 76 ак.годин

Стоимость:

Оставить заявку

Условия акции

Акция

При оплаті за весь курс – знижка 10%

vkl

Описание

Варіанти та вартість навчання:

Вартість очного (офлайн/ онлайн) навчання для фізосіб:

 • 8 800 грн. (при оплаті частинами - за кожні 12 занять - 5558 грн),
 • 7 920 грн.  (при оплаті за весь курс (передоплата) - знижка 10% - (економія 880 грн).

 

Навчання відбувається в аудиторіях навчального центру або онлайн на платформі ZOOM, за бажанням.

Аудиторія курсу Директор з логістики та ЗЕД складається з:

 • менеджерів з логістики, які бажають підвищити кваліфікацію до рівня Директор з логістики,
 • працівників сфери транспортних перевезень та складського господарства, митних фахівців,
 • з усіх бажаючих навчитися керувати логістикою для підприємства.

Після закінчення курсу Ви вмітимете:

 • Розробляти оптимальні схеми проходження вантажу від пункту відправлення до пункту призначення за короткий термін і оптимальні витрати.
 • Розраховувати вартість перевезення на основі наявних даних.
 • Працювати з різними видами транспортно-супровідних та транспортно-експедиційних документів.
 • Проводити аналіз ринку підрядників та конкурсні процедури.
 • Оптимізувати транспортні потоки.
 • Відстежувати рухи сировини.
 • вести облік товару.
 • Оптимізувати параметри транспортного процесу.
 • Застосовувати знання логістичного менеджменту практично.
 • Розраховувати основні показники виробничої діяльності складу;
 • Розраховувати параметри основних приміщень складу;
 • Організовувати зберігання різних типів матеріальних засобів;
 • Розраховувати величину товару, що зберігається в зоні комплектації;
 • Проводити АВС аналіз для вироблення рішень щодо оптимізації складських запасів та розміщення матеріальних засобів у різних зонах зберігання;
 • Проводити вибір технологічного устаткування організації виробничих процесів складі;
 • Будувати ефективні схеми матеріального потоку складі підприємства;
 • Визначати можливості автоматизації;
 • Вирішувати завдання щодо організації роботи персоналу складу;
 • Проводити пошук та оцінку постачальників;
 • Вибудовувати взаємини із постачальниками, готувати договори із нею, включаючи договори ЗЕД;
 • Організовувати документообіг поставок;
 • Розраховувати митні платежі;
 • Оцінювати ефективність роботи служби закупівель;
 • Організовувати та проводити інвентаризацію матеріальних засобів;
 • Збирати та готувати до аналізу доступну бізнес-інформацію;
 • Прогнозувати потреби компанії у товарах та послугах;
 • Розраховувати накладні витрати, транспортну складову ціни, прогнозувати собівартість товару;
 • Ефективно керувати відділом та співробітниками;
 • Проводити аудит логістичних процесів.

Після закінчення навчання видається диплом та заявки на роботу.

До програми входять такі дисципліни:

 • Логістика складського господарства
 • Транспортна логістика (управління перевезеннями)
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Ефективне управління підрозділами
 • Управління закупівлями
 • Управління запасами. Бізнес-логістика
 • управлінський облік
 • HR менеджмент
 • Технологія та психологія працевлаштування

ЛОГІСТИКА СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА:

Теоретична концепція логістичної системи на курсах директор по логістиці

 • Історичні аспекти логістичної науки.
 • Визначення логістики, її види. Макро- та мікрологістика.
 • Функціональні галузі логістики.
 • Схема комерційної системи логістики. Логістичний ланцюг.
 • Організаційна структура підприємства та місце логістичних підрозділів

Стратегія та тактика логістичної системи на курсах директор по логістиці

 • Схеми просування матеріалопотоків.
 • Види транспорту – автомобільний, залізничний, річковий, повітряний.
 • Аналіз вартості перевезень. Оптимальна доставка, її впливом геть ціноутворення, способи здешевлення доставки товарів.

Оцінка ефективності логістики на курсах директор по логістиці

 • Поняття логістичних витрат
 • Ефективність логістики
 • Знайомство з QRS-аналізами

Логістика складського господарства, її сутність та методи на курсах директор по логістиці

 • Поняття та сутність логістики складського господарства.
 • Концепції та функції логістики складського господарства.
 • Матеріальні потоки та логістичні операції.
 • Доставка постачальником.
 • Правила прийому товарів за кількістю та якістю. Інструкції П-6 та П-7.
 • Характеристики сучасного складу. Види складів та його кваліфікація.
 • Перспективне планування потреби у складах.
 • Розв'язання задачі "Визначення оптимального місця розташування складу".

Закупівельна, виробнича та розподільна логістика, їх сутність та завдання на курсах директор по логістиці

 • Уявлення про закупівельну, виробничу та розподільну логістику.
 • Сутність та завдання закупівельної логістики.
 • Служба постачання для підприємства.
 • "Зробити" або "купити" - проблема вибору.
 • Завдання вибору постачальника. Надійність постачальників.
 • Концепція виробничої логістики концепції.
 • Управління матеріальними потоками у межах внутрішньовиробничих систем.
 • Напівабрикати.
 • Сутність та завдання розподільчої логістики.
 • Взаємозв'язок із маркетингом.
 • Канали та ланцюги матеріальних потоків. Переміщення матеріалів усередині організації. Супровідні документи, їх формування.

Матеріальні запаси у логістиці складського господарства на курсах директор по логістиці

 • Концепція матеріального запасу.
 • Причини створення запасів.
 • Види матеріальних запасів.
 • Визначення оптимального обсягу партії, що замовляється.
 • Організація обліку матеріальних запасів. Первинна документація в обліку. Облік та повернення шлюбу та зворотної тари.
 • Робота «з коліс» – відсутність складської ланки.

Облік товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерії на курсах директор по логістиці

 • Поняття рахунки бухгалтерського обліку.
 • Організація обліку матеріалів бухгалтерії. Звіряння. Інвентаризації. Правила їхнього проведення.
 • Облік та контроль використання матеріалів.
 • Оцінка матеріалів в обліку. Відображення операцій надходження матеріалів, руху та відпустки їх зі складу.
 • Поточна фіксація залишків.

Основні вимоги, що висуваються чинним законодавством до складської діяльності на курсах директор по логістиці

 • Нормативні документи, що визначають діяльність складського господарства.
 • Галузевий стандарт, загальні положення та вимоги до організації виробничої діяльності складу.
 • Санітарні та протипожежні вимоги на складі.
 • Розв'язання задачі «Розрахунок засобів пожежогасіння».

Складський персонал. Штатний розклад та управління на курсах директор по логістиці

 • Штатний розклад. Варіанти організації структури управління.
 • Основні штатні одиниці та його функціональні обов'язки.
 • Компенсаційний пакет та основні принципи мотивації.
 • Персональна та колективна матеріальна відповідальність.

Технічні аспекти організації складу на курсах директор по логістиці

 • Первинна упаковка товару, поняття вантажної одиниці, засоби упаковки, засоби обмеження доступу товару. Маркування та маніпуляційні знаки.
 • Штрих-кодування. Основні формати та їх використання у комерційній практиці. Техніка для використання штрихкодування.
 • RFID – технологія. Технічні особливості та перспективи застосування
 • Конструкційні елементи складу. Підлогове покриття. Стелажі. Рампа та докове обладнання Логіка використання.
 • Засоби малої механізації та їх використання. Рокли, візки, сітчасті контейнери.
 • Вантажно-розвантажувальне обладнання. Вилковий автонавантажувач, штабелер, річтрак. Використання логіки.
 • Спеціальне обладнання. Конвеєри. Вузькопрохідне обладнання. Великотоннажне обладнання. Термообладнання.
 • Вирішення задачі «Оцінка доцільності використання складської техніки. Розрахунок собівартості складських операцій».

Логістика складських операцій на курсах директор по логістиці

 • Зонування складу. Особливості окремих зон.
 • Приймання товару. Основні види та технології. Регламентація процесу. Складні моменти та можливі помилки.
 • Розміщення товару на зберігання та зберігання. Основні види та технології. Регламентація процесу. Складні моменти та можливі помилки.
 • Комплектування замовлення. Основні види та технології. Регламентація процесу. Складні моменти та можливі помилки.
 • Видача замовлення. Основні види та технології. Регламентація процесу. Складні моменти та можливі помилки.
 • Інвентаризація. Регламентація, основні вимоги щодо проведення. Порядок проведення та основні етапи. Оцінка результатів проведення інвентаризації.
 • Адресна система зберігання, принципи її побудови Порядок початку адресної системи зберігання Проблемні моменти та помилки.
 • Зберігання небезпечних вантажів.
 • Особливості організації складського процесу на виробничому підприємстві.
 • Особливості організації роботи складі малого підприємства.
 • WMS – системи. Структура, функціональність, основні вимоги.
 • RP-системи. Взаємодія RP та WMS. Поняття про SCE-блок.
 • Розв'язання задачі "Розрахунок складської площі зони основного зберігання".

Організація обліку матеріальних засобів на курсах директор по логістиці

 • Облік товарно-матеріальних цінностей складі.
 • Характеристика документообігу на сучасному складі та вимоги до нього.
 • Організація складського обліку складі та її контроль.
 • Розрахунок собівартості. Природний спад і технологічні втрати.
 • Основні складські документи та схеми документообігу.
 • Огляд комерційних документів та їх використання на практиці.
 • Огляд транспортно-експедиторських документів та їх використання на практиці.
 • Огляд митних документів та їх використання на практиці.
 • Концепція системи сертифікації. Основні види сертифікатів

Створення та управління матеріальними запасами на курсах директор по логістиці

 • Концепція матеріального запасу. Види матеріальних запасів.
 • Характеристики систем керування запасами.
 • Визначення параметрів системи керування запасами.
 • Оцінка ефективності системи керування запасами.
 • Розрахунок рівня запасу складі: поточного, середнього, максимального, страхового.
 • Проведення АВС та ХУZ аналізу у системі управління запасами.
 • Вирішення практичних завдань з управління запасами матеріальних засобів.
 • Проведення ABC – аналізу.
 • Проведення XYZ - аналізу.
 • Розрахунок партії постачання з допомогою формули EQ.
 • Оцінка організації системи постачання.
 • Розрахунок спекулятивного запасу.
 • Розрахунок страхового запасу.
 • Оцінка доцільності використання знижки.

Управління складом на курсах директор по логістиці

 • Основні методики управління та планування.
 • Загальний підхід щодо визначення показника ефективності роботи складу.
 • Основні показники роботи.
 • Методи контролю. Використання графіків Ганта.
 • Правила диспетчеризації та складання розкладів.
 • Проблемні точки керування.
 • Боротьба з розкраданнями. Логіка дій та основні заходи.
 • Розв'язання задачі «Розрахунок потреб компанії у складських площах. Вплив логіки організації складського процесу на потреби у площах, силах та засобах»

 

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА:
 

Транспортно-експедиційна діяльність на курсах Директор по логістиці

 • Класифікація транспорту. Особливості різних видів перевезень
 • Юридичні засади транспортно-експедиційної діяльності
 • Податкові аспекти транспортно-експедиційної діяльності

Вантажообробка та властивості вантажів на курсах Директор по логістиці

 • Маркування вантажів. Товарне, вантажне, транспортне маркування. Маніпуляційні знаки
 • Упаковка вантажів. Підготовка вантажів до перевезення
 • Засоби пломбування та контролю стану
 • Насипні, навалювальні, наливні вантажі. Важкі, негабаритні, швидко псуються вантажі. Особливості роботи
 • Небезпечні вантажі
 • Штрих-кодування. Основні види штрих-кодів, варіанти застосування. Технічні пристрої для роботи зі штрих-кодами
 • RFID – технологія

Загальні моменти вантажоперевезень на курсах Директор по логістиці

 • Контейнерні перевезення
 • Види контейнерів. Маркування контейнерів
 • Особливості договору про перевезення контейнера
 • Ціноутворення на транспорті. Логіка тарифу та логіка фрахту
 • Ліміти відповідальності за міжнародні вантажні перевезення
 • Страхування. Особливості страхування у транспортно-експедиційній діяльності
 • Міжнародна транспортна система Порівняння основних каналів вантажоперевезень в/з України
 • Практична робота: Оцінювання вартості послуг експедиторської компанії. Робота з тарифом

Морські перевезення на курсах Директор по логістиці

 • Технічні аспекти. Види судів
 • Основні російські порти, їх використання. Гідності й недоліки
 • Трампові перевезення. Лінійні перевезення
 • КТМ, міжнародні конвенції
 • Використання чартеру
 • Використання коносаменту, правила заповнення
 • Схема документообігу під час морських перевезень
 • Організація морського перевезення. Порядок роботи
 • Вибір перевізника. Оцінка цінових пропозицій
 • Відстеження вантажу. Використання ресурсів Internet
 • Практична робота: Порівняння цінових пропозицій морських ліній. Розрахунок додаткових витрат
 • Практична робота: Відстеження руху контейнера з трекінг-систем

Залізничні перевезення на курсах Директор по логістиці

 • Технічні аспекти. Вагонний парк. Номери вагонів
 • Організаційні аспекти. Залізниці України та СНД
 • Статут ЖД, СМГС, Бернська конвенція
 • Схема документообігу. Правила заповнення накладної Гу, накладної СМГС
 • Особливості класифікації вантажів. ЄТСНГ. ДНГ
 • Терміни доставки, вартість доставки. Логіка розрахунків. Використання ресурсів Інтернету. Відстеження вантажу
 • Організація залізничного перевезення. Під'їзні шляхи.
 • Практична робота: Розрахунок вартості залізничного перевезення

Авіаперевезення на курсах Директор по логістиці

 • Особливості авіаперевезень
 • Юридичні основи авіаперевезень
 • Схема документообігу та організація

Перевезення річковим транспортом на курсах Директор по логістиці

 • Особливості перевезень річковим транспортом
 • Юридичні основи річкових перевезень
 • Схема документообігу та організація

Автомобільні перевезення на курсах Директор по логістиці

 • Класифікація автотранспорту. Особливості використання автотранспорту в Україні
 • Технічні вимоги до автотранспорту – технічні, митні, екологічні
 • Міжнародні перевезення. Конвенція КДПН (CMR)
 • Конвенція МДП (ТІР). Функції АСМАП. Система Т
 • Документообіг при міжнародних автоперевезеннях
 • Внутрішні автоперевезення. Особливості організації
 • Правила перевезення вантажів
 • Схема документообігу. Правила заповнення документів

Організація транспортної служби комерційної організації на курсах Директор по логістиці

 • Варіанти організації транспортної служби. Аутсорсинг, власний автопарк, водій на власному транспорті. Логіка вибору
 • Особливості трудового договору з водієм, режим праці та відпочинку, матеріальна відповідальність
 • Мотивація, система заохочень та стягнень. Логіка формування компенсаційного пакета
 • Порядок розрахунку ПММ
 • Проблема маршрутизації перевезень
 • Проблема планування транспортної мережі
 • Транспортне завдання. Постановка, методи вирішення, використання на практиці
 • Ван-сейлінг, стратегія зонування, інкасація при автодоставці
 • Практична робота: Вибір автоперевізника. Оцінка вартості послуг
 • Практична робота: Розрахунок витрат ПММ
 • Практична робота: Розв'язання транспортного завдання

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
 • Основні напрями та правова база державного регулювання ЗЕД;
 • Митно-тарифне регулювання;
 • Заходи нетарифного регулювання;
 • Валютне регулювання та валютний контроль;
 • Податкове регулювання;
 • Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення в галузі ЗЕД;

Організація ЗЕД у компанії на крусах Директор по логістиці

 • Роль та місце відділу ЗЕД у структурі компанії;
 • Завдання, функції, посадові обов'язки працівників відділу ЗЕД;

Робота менеджера ЗЕД на крусах Директор по логістиці

 • Пошук закордонного партнера та подальша робота з ним.
 • Способи та можливості пошуку потрібного партнера.
 • Ризики при виборі партнера та способи їхньої мінімізації.
 • Ділова переписка.
 • Переговори.
 • Отримання зразків, оцінка якості та рентабельності постачання.
 • Розміщення (отримання) та контроль виконання замовлення.
 • Претензії та рекламації.
 • Специфіка роботи з партнерами різних країн.

Міжнародний контракт на крусах Директор по логістиці

 • основні пункти;
 • На що потрібно звернути увагу;
 • Підписання контракту.

Взаємодія відділу ЗЕД з іншими відділами всередині підприємства. Документообіг при ЗЕД на крусах Директор по логістиці

 • Інвойс та пакувальний;
 • ВМД;
 • Сертифікат походження;
 • Коносамент;
 • ТТН (БМР); інші.

Програмне забезпечення відділу ЗЕД. Джерела інформації. Організація міжнародних перевезень вантажів на крусах Директор по логістиці

 • Інкотерм 2010 року.

Критерії вибору оптимального способу доставки вантажу та компанії перевізника на крусах Директор по логістиці

 • Морські перевезення;
 • залізничні перевезення;
 • Автомобільні перевезення;
 • Авіа перевезення;
 • Специфіка роботи.
 • Ринок перевізників.

Митниця на крусах Директор по логістиці

 • Законодавство у сфері ЗЕД:
 • основні законодавчі акти ЗЕД;
 • тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД;
 • номенклатура УКТЗЕД.
 • порядок оформлення вантажів.
 • Митні режими.
 • Митні платежі, порядок розрахунку та нарахування.
 • Сертифікація товару.

Митні брокери на крусах Директор по логістиці

 • Критерії вибору;
 • Пошук;
 • Специфіка роботи.

Міжнародні платежі на крусах Директор по логістиці

 • Види міжнародних платежів;
 • Грошовий переказ;
 • Акредитиви;
 • Інкасо;
 • інші форми оплати.

Офшорні компанії при ЗЕД в Україні на крусах Директор по логістиці

 • Що це таке?
 • Навіщо вони потрібні?
 • Способи застосування.
 • Плюси та мінуси при роботі з офшорними компаніями.
 • Офшорні зони та їх перелік.

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ:

Організація закупівельної діяльності на курсах Директор по логістиці

 • Основи організації закупівельної діяльності.

Управління закупівельною діяльністю. Закупівлі – як центр прибутку компанії на курсах Директор по логістиці

 • Послідовність та етапи. Модель "QP закупівель". Головні точки докладання зусиль скорочення витрат.
 • Відділ закупівель та суміжні відділи компанії. Управління взаємодією з виробництвом та продажами. Як упорядковувати відносини та розділяти зони відповідальності між підрозділами: практичні інструменти.
 • 34 показники визначення ефективності роботи відділу закупівель. Найбільш повне на сьогоднішній день зведення показників для побудови системи мотивації відділу закупівель, наприклад, через матрицю KPI.
 • Схема планування закупівель: розбір послідовності та аналіз кожного етапу.
 • Підхід Balanced Score Card (збалансована система показників) у закупівлі.
 • Зв'язок служби закупівель коїться з іншими підрозділами підприємства. Управління взаємодією з виробництвом та продажами.
 • Стратегії та інформаційні концепції. Закупівлі у системі Канбан, Just in time, MRP, MRPII.

Асортиментна політика та асортиментний аналіз на курсах Директор по логістиці

 • Асортиментна політика та асортиментний аналіз. Основи категорійного менеджменту.
 • 13 критеріїв вибору нового продукту та товарного спрямування. Що дозволяє уникнути проблем та великих витрат при введенні нових позицій до асортименту?
 • Визначення потреби у товарі. Матриці ABC та XYZ. Основи аналітики. Можливості 1С.
 • Визначення пріоритетів фінансування та черговості закупівель.
 • Структура запасів. Оверсток та неліквід. Методи роботи із нею.
 • Нормування страхових запасів. Рівень обслуговування.
 • Практична робота: Проведення ABC-аналізу.

Поліпшення цін та умов закупівель без шкоди надійності постачання на курсах Директор по логістиці

 • Способи досягнення нижньої межі ціни. Які складові можна додатково зменшити і як вимагати цього від постачальника?
 • Розрахунок вартості відстрочки. Скільки грошей ви можете заощадити компанії за рахунок покращення умов?
 • Дійсний алгоритм отримання від постачальника товарного кредиту та відстрочки. Працює навіть у листах!
 • Усі знижки отримані, всі умови покращено до краю. Що робити далі?
 • Протидіємо підвищення цін: алгоритм відпрацювання.

Психологія закупівель, переговори та вплив на постачальників на курсах Директор по логістиці

 • 3 золоті правила закупника. Ключові правила для досягнення потрібних умов у постачальника.
 • Які підходи використовувати у переговорах зі складними постачальниками та монополістами?
 • 35 способів впливу на постачальників: як покращити ціни та умови постачання. Повний набір впливів на важких постачальників.
 • Постачальник не йде на ваші вимоги: стратегія поведінки.

Управління постачальниками та поставками на курсах Директор по логістиці

 • Пошук постачальників. Вибір оптимального постачальника.
 • Інструменти інтегральної оцінки постачальників.
 • Як контролювати їхню роботу, підвищувати ефективність постачання, аналізувати роботу відділу закупівель та розвивати відносини з постачальниками?
 • Де дурять постачальники? Як не дати себе обдурити в ціні та як?
 • Специфікація на продукцію та технічне завдання. Слабкі місця, які використовують у своїх інтересах несумлінні постачальники.
 • 3 інструменти для аналізу товарної матриці – ABC, XYZ та суміщений ABC-XYZ. Методика, приклади використання.
 • Способи боротьби із неліквідами.
 • Практична робота: Проведення попереднього відбору постачальників.

Витрати на закупівельну діяльність на курсах Директор по логістиці

 • Відкат та методи протидії.
 • Ціноутворення. Знижки.
 • Витрати та ризики, пов'язані з закупівельною діяльністю.
 • Концепція повної вартості (Total Cost Concept) та методика функціонально-вартісного аналізу (ABC – Activity Based Costing).
 • Практична робота: Розрахунок собівартості товару. Розрахунок додаткових витрат шляхом ABC.

Форми та варіанти закупівельної діяльності на курсах Директор по логістиці

 • Завдання "Зробити чи купити"(Make or Buy).
 • Зустрічні закупівлі.
 • Тендер.
 • Аукціон.
 • Оферти.
 • Особливості постачання виробництва.
 • Практична робота: створення тендерної документації. Визначення ключових вимог щодо товару. p align="justify"> Робота зі структурою готової продукції - складання графіка поставок.

Основи товароведення

 • Документообіг. Питання взаємодії зі складськими та транспортними службами. Основи товарознавства. Упаковка та маркування вантажу
  Сертифікація
  Питання оплати. Фінансові механізми Валютний контроль.
  Практичне завдання: Визначення необхідності сертифікації. Використання інформаційних ресурсів.

 Практична частина:

 • Формуємо показники ефективності відділу закупівель.
 • Проводимо аудит своєї системи планування.
 • Розраховуємо вартість відстрочення вашої компанії.
 • Визначаємо послідовність дій у разі загрози підвищення цін постачальником.
 • Формуємо комплекс факторів, які впливають на постачальників у ході переговорів та дозволяють покращити ціну та умови постачання.
 • Готуємось до запровадження інтегральної оцінки постачальників.
 • Запобігаємо обману, пов'язаному з якістю продукції, що поставляється.

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ:

Основні поняття на курсах Директор з логістики

 • Основні поняття
 • Основні поняття теорії логістики
 • Методи оцінки якості
 • Методи оцінки витрат
 • Методи оцінки ризиків
 • Практичне заняття
 • Кейс «Розробка методики контролю якості та ризиків»
 • Кейс "Оцінка логістичних витрат (функціонально вартісний аналіз")

Основи роботи з асортиментом

 • Робота з асортиментом. Аналіз взаємозв'язків між асортиментними позиціями
 • Підготовка даних для аналізу. Відстеження вторинних ефектів
 • Статистка – основні поняття
 • Практичне заняття
 • Завдання «Нормалізація даних для аналізу (підготовка даних, відокремлення вторинних ефектів»)
 • Завдання «Використання біномного розподілу»
 • Завдання «Використання нормального розподілу»
 • Завдання «Кореляція та аналіз залежностей даних»

Основи аналітичної роботи

 • Завдання аналізу Планування та прогнозування
 • Варіанти організації прогнозування у компанії
 • Методи прогнозування
 • Практичне заняття
 • Завдання "Оцінка даних за допомогою автокореляції"
 • Завдання "Прогнозування за допомогою методів усереднення"
 • Завдання «Експоненційне згладжування. Метод Хольта. Метод Вінтерса»
 • Завдання «Оцінка часового ряду»
 • Завдання «Лінійна регресія»

Класичні методи аналізу

 • ABC – аналіз. Методика проведення. Інтерпретація результатів та їх практичне використання
 • XYZ - аналіз
 • QRS аналіз
 • Можливості Excel
 • Транспортне завдання
 • Практичне заняття
 • Завдання «Проведення ABC-аналізу»
 • Завдання «Проведення XYZ-аналізу»
 • Завдання «Двопараметричний та спільний аналіз»
 • Завдання «Рішення транспортного завдання різними методами»

Управління запасами 

 • Основи теорії та класифікація
 • Модель ЕОЗ та її можливості
 • Основні системи управління товарним запасом та їх застосування, логіка вибору
 • Методи розрахунку страхового запасу
 • Планування запасів та поставок у різних умовах
 • Практичне заняття
 • Завдання "Визначення параметрів системи управління запасами"
 • Завдання «Розрахунок ЕОЗ»
 • Завдання «Оцінка адекватності системи постачання за допомогою моделі ЕОЗ»
 • Завдання «Розрахунок страхового запасу»
 • Завдання «Розрахунок групового замовлення»
 • Завдання «Розрахунок спекулятивного запасу»
Количество занятий в неделю:
2-3
Длительность занятия:
4 ак години (3 астр)
Город:
Киев, Соломенский, Онлайн
Документ об окончании:
Сертифікат
Опции:
Трудоустройство:
Нет

Контакты

Адрес: 
м. Київ, вул. Патріарха М.Скрипника, 58, офіс 4
На мапі:

Оставьте свой отзыв

Все отзывы достоверны! К публикации допускаются только отзывы от людей, ранее оставлявших заявку на обучение.

Последние отзывы

По данному курсу пока нет отзывов.

Похожие курсы

Идёт набор на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акция

Стоимость

5 200
грн
Кнопка записи: 
Оставить заявку
 • Киев
 • Соломенский
 • Онлайн
12 занять - 48 ак.годин
Записалось: 
4

Идёт набор на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акция

Стоимость

6 300
грн
7000
грн
Кнопка записи: 
Оставить заявку
 • Киев
 • Соломенский
 • Онлайн
60 ак год, 15 занять
Записалось: 
2

Идёт набор на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акция

Стоимость

7 182
грн
7980
грн
Кнопка записи: 
Оставить заявку
 • Киев
 • Соломенский
 • Онлайн
21 заняття - 84 ак години
Записалось: 
1

Идёт набор на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акция

Стоимость

4 800
грн
Кнопка записи: 
Оставить заявку
 • Киев
 • Соломенский
 • Онлайн
9 занять - 36 ак.годин
Записалось: 
9

Идёт набор на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акция

Стоимость

9 360
грн
10400
грн
Кнопка записи: 
Оставить заявку
 • Киев
 • Соломенский
 • Онлайн
22 заняття - 88 ак.години
Записалось: 
10