Курси Директор з логістики та ЗЕД

Відгуки: 0 В закладки  1053
Набір на курс!
Термін навчання: 
19 занять - 76 ак.годин

Вартість:

Залишити заявку

Умови акції

Акція

При оплаті за весь курс – знижка 10%

vkl

Опис

Варіанти та вартість навчання:

Вартість очного (офлайн/ онлайн) без 1С навчання для фізосіб:

 • 8 360 грн. (при оплаті частинами - за кожні 12 занять - 5280 грн),
 • 7 524 грн.  (при оплаті за весь курс (передоплата) - знижка 10% - (економія 836 грн).

 

Навчання відбувається в аудиторіях навчального центру або онлайн на платформі ZOOM, за бажанням.

Аудиторія курсу Директор з логістики та ЗЕД складається з:

 • менеджерів з логістики, які бажають підвищити кваліфікацію до рівня Директор з логістики,
 • працівників сфери транспортних перевезень та складського господарства, митних фахівців,
 • з усіх бажаючих навчитися керувати логістикою для підприємства.

Після закінчення курсу Ви вмітимете:

 • Розробляти оптимальні схеми проходження вантажу від пункту відправлення до пункту призначення за короткий термін і оптимальні витрати.
 • Розраховувати вартість перевезення на основі наявних даних.
 • Працювати з різними видами транспортно-супровідних та транспортно-експедиційних документів.
 • Проводити аналіз ринку підрядників та конкурсні процедури.
 • Оптимізувати транспортні потоки.
 • Відстежувати рухи сировини.
 • вести облік товару.
 • Оптимізувати параметри транспортного процесу.
 • Застосовувати знання логістичного менеджменту практично.
 • Розраховувати основні показники виробничої діяльності складу;
 • Розраховувати параметри основних приміщень складу;
 • Організовувати зберігання різних типів матеріальних засобів;
 • Розраховувати величину товару, що зберігається в зоні комплектації;
 • Проводити АВС аналіз для вироблення рішень щодо оптимізації складських запасів та розміщення матеріальних засобів у різних зонах зберігання;
 • Проводити вибір технологічного устаткування організації виробничих процесів складі;
 • Будувати ефективні схеми матеріального потоку складі підприємства;
 • Визначати можливості автоматизації;
 • Вирішувати завдання щодо організації роботи персоналу складу;
 • Проводити пошук та оцінку постачальників;
 • Вибудовувати взаємини із постачальниками, готувати договори із нею, включаючи договори ЗЕД;
 • Організовувати документообіг поставок;
 • Розраховувати митні платежі;
 • Оцінювати ефективність роботи служби закупівель;
 • Організовувати та проводити інвентаризацію матеріальних засобів;
 • Збирати та готувати до аналізу доступну бізнес-інформацію;
 • Прогнозувати потреби компанії у товарах та послугах;
 • Розраховувати накладні витрати, транспортну складову ціни, прогнозувати собівартість товару;
 • Ефективно керувати відділом та співробітниками;
 • Проводити аудит логістичних процесів.

Після закінчення навчання видається диплом та заявки на роботу.

До програми входять такі дисципліни:

 • Логістика складського господарства
 • Транспортна логістика (управління перевезеннями)
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Ефективне управління підрозділами
 • Управління закупівлями
 • Управління запасами. Бізнес-логістика
 • управлінський облік
 • HR менеджмент
 • Технологія та психологія працевлаштування

ЛОГІСТИКА СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА:

Теоретична концепція логістичної системи на курсах директор по логістиці

 • Історичні аспекти логістичної науки.
 • Визначення логістики, її види. Макро- та мікрологістика.
 • Функціональні галузі логістики.
 • Схема комерційної системи логістики. Логістичний ланцюг.
 • Організаційна структура підприємства та місце логістичних підрозділів

Стратегія та тактика логістичної системи на курсах директор по логістиці

 • Схеми просування матеріалопотоків.
 • Види транспорту – автомобільний, залізничний, річковий, повітряний.
 • Аналіз вартості перевезень. Оптимальна доставка, її впливом геть ціноутворення, способи здешевлення доставки товарів.

Оцінка ефективності логістики на курсах директор по логістиці

 • Поняття логістичних витрат
 • Ефективність логістики
 • Знайомство з QRS-аналізами

Логістика складського господарства, її сутність та методи на курсах директор по логістиці

 • Поняття та сутність логістики складського господарства.
 • Концепції та функції логістики складського господарства.
 • Матеріальні потоки та логістичні операції.
 • Доставка постачальником.
 • Правила прийому товарів за кількістю та якістю. Інструкції П-6 та П-7.
 • Характеристики сучасного складу. Види складів та його кваліфікація.
 • Перспективне планування потреби у складах.
 • Розв'язання задачі "Визначення оптимального місця розташування складу".

Закупівельна, виробнича та розподільна логістика, їх сутність та завдання на курсах директор по логістиці

 • Уявлення про закупівельну, виробничу та розподільну логістику.
 • Сутність та завдання закупівельної логістики.
 • Служба постачання для підприємства.
 • "Зробити" або "купити" - проблема вибору.
 • Завдання вибору постачальника. Надійність постачальників.
 • Концепція виробничої логістики концепції.
 • Управління матеріальними потоками у межах внутрішньовиробничих систем.
 • Напівабрикати.
 • Сутність та завдання розподільчої логістики.
 • Взаємозв'язок із маркетингом.
 • Канали та ланцюги матеріальних потоків. Переміщення матеріалів усередині організації. Супровідні документи, їх формування.

Матеріальні запаси у логістиці складського господарства на курсах директор по логістиці

 • Концепція матеріального запасу.
 • Причини створення запасів.
 • Види матеріальних запасів.
 • Визначення оптимального обсягу партії, що замовляється.
 • Організація обліку матеріальних запасів. Первинна документація в обліку. Облік та повернення шлюбу та зворотної тари.
 • Робота «з коліс» – відсутність складської ланки.

Облік товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерії на курсах директор по логістиці

 • Поняття рахунки бухгалтерського обліку.
 • Організація обліку матеріалів бухгалтерії. Звіряння. Інвентаризації. Правила їхнього проведення.
 • Облік та контроль використання матеріалів.
 • Оцінка матеріалів в обліку. Відображення операцій надходження матеріалів, руху та відпустки їх зі складу.
 • Поточна фіксація залишків.

Основні вимоги, що висуваються чинним законодавством до складської діяльності на курсах директор по логістиці

 • Нормативні документи, що визначають діяльність складського господарства.
 • Галузевий стандарт, загальні положення та вимоги до організації виробничої діяльності складу.
 • Санітарні та протипожежні вимоги на складі.
 • Розв'язання задачі «Розрахунок засобів пожежогасіння».

Складський персонал. Штатний розклад та управління на курсах директор по логістиці

 • Штатний розклад. Варіанти організації структури управління.
 • Основні штатні одиниці та його функціональні обов'язки.
 • Компенсаційний пакет та основні принципи мотивації.
 • Персональна та колективна матеріальна відповідальність.

Технічні аспекти організації складу на курсах директор по логістиці

 • Первинна упаковка товару, поняття вантажної одиниці, засоби упаковки, засоби обмеження доступу товару. Маркування та маніпуляційні знаки.
 • Штрих-кодування. Основні формати та їх використання у комерційній практиці. Техніка для використання штрихкодування.
 • RFID – технологія. Технічні особливості та перспективи застосування
 • Конструкційні елементи складу. Підлогове покриття. Стелажі. Рампа та докове обладнання Логіка використання.
 • Засоби малої механізації та їх використання. Рокли, візки, сітчасті контейнери.
 • Вантажно-розвантажувальне обладнання. Вилковий автонавантажувач, штабелер, річтрак. Використання логіки.
 • Спеціальне обладнання. Конвеєри. Вузькопрохідне обладнання. Великотоннажне обладнання. Термообладнання.
 • Вирішення задачі «Оцінка доцільності використання складської техніки. Розрахунок собівартості складських операцій».

Логістика складських операцій на курсах директор по логістиці

 • Зонування складу. Особливості окремих зон.
 • Приймання товару. Основні види та технології. Регламентація процесу. Складні моменти та можливі помилки.
 • Розміщення товару на зберігання та зберігання. Основні види та технології. Регламентація процесу. Складні моменти та можливі помилки.
 • Комплектування замовлення. Основні види та технології. Регламентація процесу. Складні моменти та можливі помилки.
 • Видача замовлення. Основні види та технології. Регламентація процесу. Складні моменти та можливі помилки.
 • Інвентаризація. Регламентація, основні вимоги щодо проведення. Порядок проведення та основні етапи. Оцінка результатів проведення інвентаризації.
 • Адресна система зберігання, принципи її побудови Порядок початку адресної системи зберігання Проблемні моменти та помилки.
 • Зберігання небезпечних вантажів.
 • Особливості організації складського процесу на виробничому підприємстві.
 • Особливості організації роботи складі малого підприємства.
 • WMS – системи. Структура, функціональність, основні вимоги.
 • RP-системи. Взаємодія RP та WMS. Поняття про SCE-блок.
 • Розв'язання задачі "Розрахунок складської площі зони основного зберігання".

Організація обліку матеріальних засобів на курсах директор по логістиці

 • Облік товарно-матеріальних цінностей складі.
 • Характеристика документообігу на сучасному складі та вимоги до нього.
 • Організація складського обліку складі та її контроль.
 • Розрахунок собівартості. Природний спад і технологічні втрати.
 • Основні складські документи та схеми документообігу.
 • Огляд комерційних документів та їх використання на практиці.
 • Огляд транспортно-експедиторських документів та їх використання на практиці.
 • Огляд митних документів та їх використання на практиці.
 • Концепція системи сертифікації. Основні види сертифікатів

Створення та управління матеріальними запасами на курсах директор по логістиці

 • Концепція матеріального запасу. Види матеріальних запасів.
 • Характеристики систем керування запасами.
 • Визначення параметрів системи керування запасами.
 • Оцінка ефективності системи керування запасами.
 • Розрахунок рівня запасу складі: поточного, середнього, максимального, страхового.
 • Проведення АВС та ХУZ аналізу у системі управління запасами.
 • Вирішення практичних завдань з управління запасами матеріальних засобів.
 • Проведення ABC – аналізу.
 • Проведення XYZ - аналізу.
 • Розрахунок партії постачання з допомогою формули EQ.
 • Оцінка організації системи постачання.
 • Розрахунок спекулятивного запасу.
 • Розрахунок страхового запасу.
 • Оцінка доцільності використання знижки.

Управління складом на курсах директор по логістиці

 • Основні методики управління та планування.
 • Загальний підхід щодо визначення показника ефективності роботи складу.
 • Основні показники роботи.
 • Методи контролю. Використання графіків Ганта.
 • Правила диспетчеризації та складання розкладів.
 • Проблемні точки керування.
 • Боротьба з розкраданнями. Логіка дій та основні заходи.
 • Розв'язання задачі «Розрахунок потреб компанії у складських площах. Вплив логіки організації складського процесу на потреби у площах, силах та засобах»

 

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА:
 

Транспортно-експедиційна діяльність на курсах Директор по логістиці

 • Класифікація транспорту. Особливості різних видів перевезень
 • Юридичні засади транспортно-експедиційної діяльності
 • Податкові аспекти транспортно-експедиційної діяльності

Вантажообробка та властивості вантажів на курсах Директор по логістиці

 • Маркування вантажів. Товарне, вантажне, транспортне маркування. Маніпуляційні знаки
 • Упаковка вантажів. Підготовка вантажів до перевезення
 • Засоби пломбування та контролю стану
 • Насипні, навалювальні, наливні вантажі. Важкі, негабаритні, швидко псуються вантажі. Особливості роботи
 • Небезпечні вантажі
 • Штрих-кодування. Основні види штрих-кодів, варіанти застосування. Технічні пристрої для роботи зі штрих-кодами
 • RFID – технологія

Загальні моменти вантажоперевезень на курсах Директор по логістиці

 • Контейнерні перевезення
 • Види контейнерів. Маркування контейнерів
 • Особливості договору про перевезення контейнера
 • Ціноутворення на транспорті. Логіка тарифу та логіка фрахту
 • Ліміти відповідальності за міжнародні вантажні перевезення
 • Страхування. Особливості страхування у транспортно-експедиційній діяльності
 • Міжнародна транспортна система Порівняння основних каналів вантажоперевезень в/з України
 • Практична робота: Оцінювання вартості послуг експедиторської компанії. Робота з тарифом

Морські перевезення на курсах Директор по логістиці

 • Технічні аспекти. Види судів
 • Основні російські порти, їх використання. Гідності й недоліки
 • Трампові перевезення. Лінійні перевезення
 • КТМ, міжнародні конвенції
 • Використання чартеру
 • Використання коносаменту, правила заповнення
 • Схема документообігу під час морських перевезень
 • Організація морського перевезення. Порядок роботи
 • Вибір перевізника. Оцінка цінових пропозицій
 • Відстеження вантажу. Використання ресурсів Internet
 • Практична робота: Порівняння цінових пропозицій морських ліній. Розрахунок додаткових витрат
 • Практична робота: Відстеження руху контейнера з трекінг-систем

Залізничні перевезення на курсах Директор по логістиці

 • Технічні аспекти. Вагонний парк. Номери вагонів
 • Організаційні аспекти. Залізниці України та СНД
 • Статут ЖД, СМГС, Бернська конвенція
 • Схема документообігу. Правила заповнення накладної Гу, накладної СМГС
 • Особливості класифікації вантажів. ЄТСНГ. ДНГ
 • Терміни доставки, вартість доставки. Логіка розрахунків. Використання ресурсів Інтернету. Відстеження вантажу
 • Організація залізничного перевезення. Під'їзні шляхи.
 • Практична робота: Розрахунок вартості залізничного перевезення

Авіаперевезення на курсах Директор по логістиці

 • Особливості авіаперевезень
 • Юридичні основи авіаперевезень
 • Схема документообігу та організація

Перевезення річковим транспортом на курсах Директор по логістиці

 • Особливості перевезень річковим транспортом
 • Юридичні основи річкових перевезень
 • Схема документообігу та організація

Автомобільні перевезення на курсах Директор по логістиці

 • Класифікація автотранспорту. Особливості використання автотранспорту в Україні
 • Технічні вимоги до автотранспорту – технічні, митні, екологічні
 • Міжнародні перевезення. Конвенція КДПН (CMR)
 • Конвенція МДП (ТІР). Функції АСМАП. Система Т
 • Документообіг при міжнародних автоперевезеннях
 • Внутрішні автоперевезення. Особливості організації
 • Правила перевезення вантажів
 • Схема документообігу. Правила заповнення документів

Організація транспортної служби комерційної організації на курсах Директор по логістиці

 • Варіанти організації транспортної служби. Аутсорсинг, власний автопарк, водій на власному транспорті. Логіка вибору
 • Особливості трудового договору з водієм, режим праці та відпочинку, матеріальна відповідальність
 • Мотивація, система заохочень та стягнень. Логіка формування компенсаційного пакета
 • Порядок розрахунку ПММ
 • Проблема маршрутизації перевезень
 • Проблема планування транспортної мережі
 • Транспортне завдання. Постановка, методи вирішення, використання на практиці
 • Ван-сейлінг, стратегія зонування, інкасація при автодоставці
 • Практична робота: Вибір автоперевізника. Оцінка вартості послуг
 • Практична робота: Розрахунок витрат ПММ
 • Практична робота: Розв'язання транспортного завдання

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
 • Основні напрями та правова база державного регулювання ЗЕД;
 • Митно-тарифне регулювання;
 • Заходи нетарифного регулювання;
 • Валютне регулювання та валютний контроль;
 • Податкове регулювання;
 • Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення в галузі ЗЕД;

Організація ЗЕД у компанії на крусах Директор по логістиці

 • Роль та місце відділу ЗЕД у структурі компанії;
 • Завдання, функції, посадові обов'язки працівників відділу ЗЕД;

Робота менеджера ЗЕД на крусах Директор по логістиці

 • Пошук закордонного партнера та подальша робота з ним.
 • Способи та можливості пошуку потрібного партнера.
 • Ризики при виборі партнера та способи їхньої мінімізації.
 • Ділова переписка.
 • Переговори.
 • Отримання зразків, оцінка якості та рентабельності постачання.
 • Розміщення (отримання) та контроль виконання замовлення.
 • Претензії та рекламації.
 • Специфіка роботи з партнерами різних країн.

Міжнародний контракт на крусах Директор по логістиці

 • основні пункти;
 • На що потрібно звернути увагу;
 • Підписання контракту.

Взаємодія відділу ЗЕД з іншими відділами всередині підприємства. Документообіг при ЗЕД на крусах Директор по логістиці

 • Інвойс та пакувальний;
 • ВМД;
 • Сертифікат походження;
 • Коносамент;
 • ТТН (БМР); інші.

Програмне забезпечення відділу ЗЕД. Джерела інформації. Організація міжнародних перевезень вантажів на крусах Директор по логістиці

 • Інкотерм 2010 року.

Критерії вибору оптимального способу доставки вантажу та компанії перевізника на крусах Директор по логістиці

 • Морські перевезення;
 • залізничні перевезення;
 • Автомобільні перевезення;
 • Авіа перевезення;
 • Специфіка роботи.
 • Ринок перевізників.

Митниця на крусах Директор по логістиці

 • Законодавство у сфері ЗЕД:
 • основні законодавчі акти ЗЕД;
 • тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД;
 • номенклатура УКТЗЕД.
 • порядок оформлення вантажів.
 • Митні режими.
 • Митні платежі, порядок розрахунку та нарахування.
 • Сертифікація товару.

Митні брокери на крусах Директор по логістиці

 • Критерії вибору;
 • Пошук;
 • Специфіка роботи.

Міжнародні платежі на крусах Директор по логістиці

 • Види міжнародних платежів;
 • Грошовий переказ;
 • Акредитиви;
 • Інкасо;
 • інші форми оплати.

Офшорні компанії при ЗЕД в Україні на крусах Директор по логістиці

 • Що це таке?
 • Навіщо вони потрібні?
 • Способи застосування.
 • Плюси та мінуси при роботі з офшорними компаніями.
 • Офшорні зони та їх перелік.

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ:

Організація закупівельної діяльності на курсах Директор по логістиці

 • Основи організації закупівельної діяльності.

Управління закупівельною діяльністю. Закупівлі – як центр прибутку компанії на курсах Директор по логістиці

 • Послідовність та етапи. Модель "QP закупівель". Головні точки докладання зусиль скорочення витрат.
 • Відділ закупівель та суміжні відділи компанії. Управління взаємодією з виробництвом та продажами. Як упорядковувати відносини та розділяти зони відповідальності між підрозділами: практичні інструменти.
 • 34 показники визначення ефективності роботи відділу закупівель. Найбільш повне на сьогоднішній день зведення показників для побудови системи мотивації відділу закупівель, наприклад, через матрицю KPI.
 • Схема планування закупівель: розбір послідовності та аналіз кожного етапу.
 • Підхід Balanced Score Card (збалансована система показників) у закупівлі.
 • Зв'язок служби закупівель коїться з іншими підрозділами підприємства. Управління взаємодією з виробництвом та продажами.
 • Стратегії та інформаційні концепції. Закупівлі у системі Канбан, Just in time, MRP, MRPII.

Асортиментна політика та асортиментний аналіз на курсах Директор по логістиці

 • Асортиментна політика та асортиментний аналіз. Основи категорійного менеджменту.
 • 13 критеріїв вибору нового продукту та товарного спрямування. Що дозволяє уникнути проблем та великих витрат при введенні нових позицій до асортименту?
 • Визначення потреби у товарі. Матриці ABC та XYZ. Основи аналітики. Можливості 1С.
 • Визначення пріоритетів фінансування та черговості закупівель.
 • Структура запасів. Оверсток та неліквід. Методи роботи із нею.
 • Нормування страхових запасів. Рівень обслуговування.
 • Практична робота: Проведення ABC-аналізу.

Поліпшення цін та умов закупівель без шкоди надійності постачання на курсах Директор по логістиці

 • Способи досягнення нижньої межі ціни. Які складові можна додатково зменшити і як вимагати цього від постачальника?
 • Розрахунок вартості відстрочки. Скільки грошей ви можете заощадити компанії за рахунок покращення умов?
 • Дійсний алгоритм отримання від постачальника товарного кредиту та відстрочки. Працює навіть у листах!
 • Усі знижки отримані, всі умови покращено до краю. Що робити далі?
 • Протидіємо підвищення цін: алгоритм відпрацювання.

Психологія закупівель, переговори та вплив на постачальників на курсах Директор по логістиці

 • 3 золоті правила закупника. Ключові правила для досягнення потрібних умов у постачальника.
 • Які підходи використовувати у переговорах зі складними постачальниками та монополістами?
 • 35 способів впливу на постачальників: як покращити ціни та умови постачання. Повний набір впливів на важких постачальників.
 • Постачальник не йде на ваші вимоги: стратегія поведінки.

Управління постачальниками та поставками на курсах Директор по логістиці

 • Пошук постачальників. Вибір оптимального постачальника.
 • Інструменти інтегральної оцінки постачальників.
 • Як контролювати їхню роботу, підвищувати ефективність постачання, аналізувати роботу відділу закупівель та розвивати відносини з постачальниками?
 • Де дурять постачальники? Як не дати себе обдурити в ціні та як?
 • Специфікація на продукцію та технічне завдання. Слабкі місця, які використовують у своїх інтересах несумлінні постачальники.
 • 3 інструменти для аналізу товарної матриці – ABC, XYZ та суміщений ABC-XYZ. Методика, приклади використання.
 • Способи боротьби із неліквідами.
 • Практична робота: Проведення попереднього відбору постачальників.

Витрати на закупівельну діяльність на курсах Директор по логістиці

 • Відкат та методи протидії.
 • Ціноутворення. Знижки.
 • Витрати та ризики, пов'язані з закупівельною діяльністю.
 • Концепція повної вартості (Total Cost Concept) та методика функціонально-вартісного аналізу (ABC – Activity Based Costing).
 • Практична робота: Розрахунок собівартості товару. Розрахунок додаткових витрат шляхом ABC.

Форми та варіанти закупівельної діяльності на курсах Директор по логістиці

 • Завдання "Зробити чи купити"(Make or Buy).
 • Зустрічні закупівлі.
 • Тендер.
 • Аукціон.
 • Оферти.
 • Особливості постачання виробництва.
 • Практична робота: створення тендерної документації. Визначення ключових вимог щодо товару. p align="justify"> Робота зі структурою готової продукції - складання графіка поставок.

Основи товароведення

 • Документообіг. Питання взаємодії зі складськими та транспортними службами. Основи товарознавства. Упаковка та маркування вантажу
  Сертифікація
  Питання оплати. Фінансові механізми Валютний контроль.
  Практичне завдання: Визначення необхідності сертифікації. Використання інформаційних ресурсів.

 Практична частина:

 • Формуємо показники ефективності відділу закупівель.
 • Проводимо аудит своєї системи планування.
 • Розраховуємо вартість відстрочення вашої компанії.
 • Визначаємо послідовність дій у разі загрози підвищення цін постачальником.
 • Формуємо комплекс факторів, які впливають на постачальників у ході переговорів та дозволяють покращити ціну та умови постачання.
 • Готуємось до запровадження інтегральної оцінки постачальників.
 • Запобігаємо обману, пов'язаному з якістю продукції, що поставляється.

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ:

Основні поняття на курсах Директор з логістики

 • Основні поняття
 • Основні поняття теорії логістики
 • Методи оцінки якості
 • Методи оцінки витрат
 • Методи оцінки ризиків
 • Практичне заняття
 • Кейс «Розробка методики контролю якості та ризиків»
 • Кейс "Оцінка логістичних витрат (функціонально вартісний аналіз")

Основи роботи з асортиментом

 • Робота з асортиментом. Аналіз взаємозв'язків між асортиментними позиціями
 • Підготовка даних для аналізу. Відстеження вторинних ефектів
 • Статистка – основні поняття
 • Практичне заняття
 • Завдання «Нормалізація даних для аналізу (підготовка даних, відокремлення вторинних ефектів»)
 • Завдання «Використання біномного розподілу»
 • Завдання «Використання нормального розподілу»
 • Завдання «Кореляція та аналіз залежностей даних»

Основи аналітичної роботи

 • Завдання аналізу Планування та прогнозування
 • Варіанти організації прогнозування у компанії
 • Методи прогнозування
 • Практичне заняття
 • Завдання "Оцінка даних за допомогою автокореляції"
 • Завдання "Прогнозування за допомогою методів усереднення"
 • Завдання «Експоненційне згладжування. Метод Хольта. Метод Вінтерса»
 • Завдання «Оцінка часового ряду»
 • Завдання «Лінійна регресія»

Класичні методи аналізу

 • ABC – аналіз. Методика проведення. Інтерпретація результатів та їх практичне використання
 • XYZ - аналіз
 • QRS аналіз
 • Можливості Excel
 • Транспортне завдання
 • Практичне заняття
 • Завдання «Проведення ABC-аналізу»
 • Завдання «Проведення XYZ-аналізу»
 • Завдання «Двопараметричний та спільний аналіз»
 • Завдання «Рішення транспортного завдання різними методами»

Управління запасами 

 • Основи теорії та класифікація
 • Модель ЕОЗ та її можливості
 • Основні системи управління товарним запасом та їх застосування, логіка вибору
 • Методи розрахунку страхового запасу
 • Планування запасів та поставок у різних умовах
 • Практичне заняття
 • Завдання "Визначення параметрів системи управління запасами"
 • Завдання «Розрахунок ЕОЗ»
 • Завдання «Оцінка адекватності системи постачання за допомогою моделі ЕОЗ»
 • Завдання «Розрахунок страхового запасу»
 • Завдання «Розрахунок групового замовлення»
 • Завдання «Розрахунок спекулятивного запасу»
Кількість занять на тиждень:
2-3
Длительность занятия:
4 ак години (3 астр)
Місто:
Киев, Солом'янський, Онлайн
Документ про закінчення:
Сертифікат
Опції:
Працевлаштування:
Немає

Контакти

Адрес: 
м. Київ, вул. Патріарха М.Скрипника, 58, офіс 4
На мапі:

Залиште свій відгук

Всі відгуки достовірні! До публікації допускаються тільки відгуки від людей, які раніше залишали заявку на навчання.

Останні відгуки

За даним курсом поки немає відгуків.

Отзыв о курсе:'Курс по бровям BROWIST 25 уроков (в записи онлайн)'
, період навчання: січень 2024 - лютий 2024 (2 міс)
Благодарю за столь прекрасный онлайн курс по бровям "BROWIST". Все четко и понятно рассказано. Приятно, что расписали про бренды материалов и основные моменты для закупки нужного. Очень рада, что прошла именно Ваш курс.
Недостатков нет
10
Чудово!
Мат-тех база: 
5
Викладач: 
5
Методика навчання: 
5
Результат навчання: 
5
Ціна-якість: 
5
Отзыв о курсе:'Косметология с 0 до профи - полный курс. Все техники. Можно БЕЗ мед.образования'
Галина Путрова
, період навчання: жовтень 2023 - лютий 2024 (5 міс)
Прошла обучение в ,,Lotus,, Очень благодарна преподавателям за полученные знания !!! Программа обучения очень объёмная и интересная. Особенно углубленные знания в механизмах действия, лечении и уходовых процедурах.Так что , если хочется узнать , что такое дезоксихолат натрия,фосфатидилхолин, липодиссолюция, бутандиеловый диглицедиловый эфир и многое другое , то Вам однозначно в ,,Lotus,, Полученные Знания , я буду применять в своей работе, делая людей Здоровее , Красивее и Моложе
Недостатков нет
10
Чудово!
Мат-тех база: 
5
Викладач: 
5
Методика навчання: 
5
Результат навчання: 
5
Ціна-якість: 
5
Отзыв о курсе:'Лифтинг массажа лица. Курс с отработкой на 3-х моделях. Индивидуально'
Люба
, період навчання: лютий 2024 - лютий 2024 (1 міс)
Дякую викладачу Тетяні яка подала мені курс старанно з терпінням давала відповідь на всі питання виправляла мене коректно з ніжністю мені було приємно вчитися я задоволена отримала багато ціноної інформації я просто рекомендую пройти цей курс ліфтинг масаж знання просто чудові і практика цікава просто відчула не просто вчителя а друга який допоміг ознайомитись з новою професією 😊🤝💎
Немає
10
Чудово!
Мат-тех база: 
5
Викладач: 
5
Методика навчання: 
5
Результат навчання: 
5
Ціна-якість: 
5
Отзыв о курсе:''
Анастасія Мохімед
, період навчання: січень 2024 - січень 2024 (1 міс)
Дуже сподобалось навчання,все тільки по справі,зрозуміло та без води.Вважаю,що індивідуальні навчання -це дуже важливо для початківця)Міла насправді майстер своєї справи та цікава викладач та людина.Мені було дуже приємно навчатися на саме на її курсі))
Немає
9.6
Чудово!
Мат-тех база: 
5
Викладач: 
5
Методика навчання: 
5
Результат навчання: 
4
Ціна-якість: 
5
Отзыв о курсе:''
Анастасія
, період навчання: лютий 2024 - лютий 2024 (1 міс)
Викладач Міла, дуже детально та делікатно пояснює. Все проходило у гарній обстановці. Були приємні подарунки. Розкриті відповіді на питання. Познайомила з професією майстра перманентного макіяжу та додала ще більше натхнення. Я задоволена)
Хотілось би більше моделей для відпрацювання.
9.2
Чудово!
Мат-тех база: 
4.5
Викладач: 
4.5
Методика навчання: 
4.5
Результат навчання: 
4.5
Ціна-якість: 
5
Отзыв о курсе:'Курс Оздоровительный массаж. Базовый курс. Вечернее групповое обучение'
Ольга
, період навчання: грудень 2023 - січень 2024 (2 міс)
Осваивать новые навыки в профессии, о которой год назад еще и не подумала бы - Дорогого стоит! Особенно когда лучшие преподаватели вкладывают свою душу, знания в тебя! Благодарю за профессиональный подход Холодова Сергея Анатольевича, за его искрометный юмор, за терпение к каждому из нас. Благодарю Людмилу Николаевну (Людочку) за теплую атмосферу и доброжелательность . Группа, которая была со мной эти полтора месяца, вы лучшие! Приобретенные знания , которые я получила, а именно: *Основы техники и методика классического массажа *Основы лимфодренажного массажа *Баночный массаж *Инструментальный массаж *Спа-массаж буду смело практиковать, делая людей красивыми и здоровыми!
Недостатков нет
9.8
Чудово!
Мат-тех база: 
5
Викладач: 
5
Методика навчання: 
4.5
Результат навчання: 
5
Ціна-якість: 
5
Отзыв о курсе:'Курс Шугаринг. Незламний старт. Руки, ноги, бікіні. Практика - 6 моделей-дівчат, + теорія з чоловічого шугарінгу'
Анна
, період навчання: лютий 2024 - лютий 2024 (1 міс)
Пройшла дводенний курс "Незламний старт", в навчальному центрі студії краси Наталії Кульчицької. Дуже дякую за здобуті знання, емоції, практику. Все було на вищому рівні. Також дякую Галині, яка проводила курс навчання. Вона найкраща. Всім рекомендую ❤
Недостатков нет
10
Чудово!
Мат-тех база: 
5
Викладач: 
5
Методика навчання: 
5
Результат навчання: 
5
Ціна-якість: 
5
Отзыв о курсе:'Классическое наращивание + 3D + Декорирование ресниц'
Валерия
, період навчання: листопад 2021 - грудень 2021 (1 міс)
Все замечательно!
Когда-то очень давно закончила курсы в этом центре на Люсдорфской дороге по наращиванию ресниц на тот момент ещё не была информационно подкована в этом направлении, грубо говоря выбрала первые попавшие курсы ,и когда приступила работать поняла ,что,что-то идёт не так ,начала много интересоваться, искать и читать информацию, смотреть девочек действующих мастеров ,и поняла то что мне не рассказывали даже элементарного как правильно формировать ,как строить объем ,рисовать схему и т.п. Если не ошибаюсь была преподаватель Ирина она у них вела чуть ли её все курсы и по маникюру и оформлению бровей и наращиванию ресниц. Но как преподаватель по наращиванию ресниц я считаю она полный 0 т.к она научила меня ставить пучек это было абсолютно не верно. Не советую здесь проходить курсы по наращиванию ресниц!
1.6
Жахливо!
Мат-тех база: 
0.5
Викладач: 
1
Методика навчання: 
1
Результат навчання: 
0.5
Ціна-якість: 
1
Отзыв о курсе:'Підготовка логопедів – корекційників – реабілітологів'
Тетяна Вальчук
, період навчання: січень 2024 - лютий 2024 (2 міс)
Дуже хочу поділитися враженнями від практики. Педагоги школи просто неймовірні огорнули нас такою увагою, що здалося ніби ми знайомі багато років, атмосфера закладу дуже тепла і домашня. Від вражень і емоцій просто крутиться в голові. Вчителі мега досвідчені, а ми як спраглі губки все хочемо знати. Колеги діляться досвідом, втаємничують нас у всі хитрощі роботи. Коли бачиш таких відданих своїй справі людей, то розумієш - Завжди Україна буде. Дуже дякуємо, за таку можливість.
Недостатков нет
10
Чудово!
Мат-тех база: 
5
Викладач: 
5
Методика навчання: 
5
Результат навчання: 
5
Ціна-якість: 
5
Отзыв о курсе:'Шугаринг и Восковая депиляция'
Елена
, період навчання: листопад 2023 - листопад 2023 (1 міс)
На днях решилась пойти на обучение по шугарингу, нашла объявление в интернете и записалась. Попала к приятному и опытному мастеру. У нас было 3 занятия (1-теория, остальные 2-практика), мастер все максимально разжевывала, показывала и рассказывала, за весь курс получила много полезной информации, хороших навыков и приятных эмоций. Советую пройти курс, мастера зовут Екатерина.
-
10
Чудово!
Мат-тех база: 
5
Викладач: 
5
Методика навчання: 
5
Результат навчання: 
5
Ціна-якість: 
5

Схожі курси

Набір на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акція

Вартість

4 800
грн
Кнопка записи: 
Залишити заявку
 • Киев
 • Солом'янський
 • Онлайн
12 занять - 48 ак.годин

Набір на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акція

Вартість

7 524
грн
8360
грн
Кнопка записи: 
Залишити заявку
 • Киев
 • Солом'янський
 • Онлайн
19 занять - 76 ак.годин

Набір на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акція

Вартість

7 182
грн
7980
грн
Кнопка записи: 
Залишити заявку
 • Киев
 • Солом'янський
 • Онлайн
21 заняття - 84 ак години

Набір на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акція

Вартість

4 300
грн
Кнопка записи: 
Залишити заявку
 • Киев
 • Солом'янський
 • Онлайн
9 занять - 36 ак.годин

Набір на курс!
Анастасія, навчальний бізнес центр
Акція

Вартість

8 874
грн
9860
грн
Кнопка записи: 
Залишити заявку
 • Киев
 • Солом'янський
 • Онлайн
22 заняття - 88 ак.години