143 Атомна енергетика

Незважаючи на вибух на Чорнобильській АЕС (1986 р) і нещодавні трагічні події в Японії пішов сплеск недовіри громадськості до «мирного атому», проте ядерна енергетика продовжує залишатися одним з найбільш перспективних напрямків. Ядерна енергетика  - галузь енергетики,, що використовує ядерну енергію для електрифікації та теплофікації. Саме спеціалісти з ядерної енергетики працюють із складними технічними об’єктами, у яких використовуються ядерні технології: здійснюють керування ядерними енергетичними установками, їх монтаж, ремонт і наладку, займаються моделюванням нейтронно-фізичних та тепло-гідравличних процесів в устаткуванні АЕС, проблемами забезпечення надійності та безпеки АЕС, питаннями керування ризиком об’єкту і роботи з базами даних, працюють в міжнародних проектах з ядерної та радіаційної безпеки.

Що вивчають:

У рамках фізико-математичного блоку студенти вивчають основні поняття і методи аналітичної геометрії та лінійної алгебри, диференціальне та інтегральне числення, теорію ймовірності і математичну статистику. У числі професійних предметів проходять інформаційні технології та програмування, основи конструювання, електротехніка й електроніка, технічна термодинаміка, тепломасообмін, основи автоматики, ядерна та нейтронна фізика, теплообмінне обладнання, турбоустановки, ядерні енергетичні реактори. Обов'язкова складова навчання - регулярні практикуми з різним професійним завданням і теоретичним темам.

Можливості працевлаштування:

          Випускники напряму працюють у науково-дослідних інститутах і лабораторіях, на електростанціях різних видів, у вищих навчальних закладах. У більшості своїй вони займаються науковою та експериментальної діяльністю: досліджують процеси і явища, ведуть проекти, в складі робочих груп спостерігають за ходом експериментів і аналізують їх результати. Прикладні фахівці обслуговують ядерні реактори і установки, стежать за безпекою на атомних станціях і т.п. Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання це: теплові та атомні електростанції, промислові та опалювальні котельні, промислові підприємства енергетичної, машинобудівної, комунальної, харчової та інших галузей, проектні та науково-дослідні установи, навчальні заклади.

Перспективи:

           Навчання в бакалавріаті дозволяє працевлаштуватися на посади технічних фахівців на електростанції і в організації, що обслуговують різні типи енергетичних установок. Наукова кар'єра передбачає продовження освіти на одному з подібних напрямків магістратури і в майбутньому аспірантурі. Ще один варіант - продовження освіти за кордоном.