186 Видавництво та поліграфія

За фахом видавничо-поліграфічна справа готують фахівців для поліграфічного циклу, тобто для роботи в друкарні. Спеціаліст видавничо-поліграфічної справи забезпечує організацію технологічного процесу по створенню видавничої та поліграфічної продукції; здійснює контроль за дотриманням технології виготовлення книжково-журнальної, газетної, рекламної, етикеткової, акцидентної продукції, паперово-білових виробів, а також електронних видань на магнітооптичних та інших носіях, а також оформляє технологічну документацію.

Що вивчають:

         Студенти вивчають сучасні комп'ютеризовані технології, системи підготовки та виготовлення поліграфічної продукції, електронних видань і реклами (технічні засоби обробки, відображення і виводу тексту і зображень, вимірювальну техніку, спеціалізовані програмні засоби: текстові та графічні редактори, програми верстки та ін.), Вивчають теоретичні питання і отримують практичні навички в галузі видавничої, поліграфічної справи.

Можливості працевлаштування:

         Випускники цієї спеціальності є незамінними фахівцями на великих поліграфічних підприємствах, у малих друкарнях, у видавництвах і рекламних агентствах, рекламних відділах підприємств, маркетингових і торгівельних фірмах. Обробка графічної інформації, обробка текстової інформації, розробка дизайну видання, верстка, обслуговування обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж на поліграфічних підприємствах і в видавничо-редакційних центрах, рекламних агентствах, підтримка програмного забезпечення, робота в якості менеджерів і технологів.        

Перспективи:

Сучасна поліграфія знаходиться в стрімкому розвитку. Виключно швидкими темпами змінюється поліграфічна техніка і технологія. Видавництва, рекламні фірми, поліграфічні підприємства гостро потребують фахівців, які, оволодівши сучасними комп'ютерними технологіями, готові вирішувати поставлені завдання.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність