ТОП-Слайдер2 - Університет КУК - Абітурієнту
ТОП-Слайдер1 - Університет КУК - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - Neoversity - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - Neoversity - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту

202 Захист і карантин рослин

Захист рослин в сучасних агротехнологіях виходить на провідні позиції і є обов'язковою умовою для отримання високого врожаю. Це комплекс заходів, спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту через шкідників, хвороб та бур'янів. Завдання фахівця-захисника рослин полягають не тільки в знищенні шкідників чи запобіганні захворюванням рослин, але і в прогнозуванні часу їх появи і можливих масштабів поширення.

Що вивчають:

         В процесі навчання студенти оволодівають знаннями за напрямками: ентомологія, фітопатологія, гербологія та карантин рослин. Фахівці із захисту рослин повинні досконало володіти знаннями з біології, екології, поширення та особливостей розвитку, характеру пошкодження рослин; розмноження шкідливих організмів тощо; забезпечувати фітосанітарний контроль насіннєвого і садивного матеріалу, рослин, ґрунту, повітря; проведення науково-обгрунтованого супроводу щодо інтегрованого захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів; надання консультативної допомоги спеціалістам господарств, фермерам і приватним господарям у проведенні заходів захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів та дотримання їх контролю.

Моливості працевлаштування:

Підготовка бакалаврів із захисту рослин вкрай необхідна для роботи в державних обласних і районних інспекціях захисту рослин і карантину рослин, службах організації і прогнозу. Фахівці напряму: «Захист рослин» розробляють системи захисних заходів від шкідливих організмів.

Перспективи:

Спеціаліст із захисту рослин - престижна і затребувана професія. Молодому спеціалісту з такою освітою є де себе реалізувати: в ведучих вітчизняних і світових компаніях-виробниках засобів захисту та їх численних дистриб'юторів, карантинних інспекціях, профільних міністерствах, на митниці, в агрофірмах і багатьох інших місцях.