273 Залізничний транспорт

Колія є основою залізниці, і саме від її стану залежить безпека та безперебійність роботи залізниці загалом. Завдяки застосуванню сучасних конструкцій колії в цілому та її окремих елементів можна підвищити максимальні швидкості руху поїздів, поліпшити комфортабельність проїзду пасажирів та зменшити витрати на утримання і ремонти колії. Об’єктом діяльності інженерів-будівельників є колії та колійне господарство. Вони здійснюють ремонт, поточне утримання колії і всіх інженерних споруд залізниць, володіють методами проектування і будівництва доріг.

Що вивчають:

         При підготовці фахівців за спеціальністю "Залізничні споруди та колійне господарство" студенти отримують високоякісну підготовку в цілому спектрі фундаментальних суспільних, гуманітарних, інженерних і спеціальних дисциплін. Основою спеціальності є залізничний шлях і шляхове господарство. Вивчення відповідних дисциплін дає ґрунтовні знання за будовою і роботі залізничної колії в цілому та її окремих елементів, зокрема основ проектування, удосконалення окремих конструкцій для перспективних умов розвитку залізниць. Студенти ознайомлюються з особливостями роботи різноманітних підприємств колійного господарства, вивчають їх економіко-фінансову діяльність, основи менеджменту, маркетингу і ін.

Можливості працевлаштування:

         Після закінчення навчального закладу випускники працюють у дистанціях колії, будівельних і ремонтних підприємствах залізничного транспорту, проектних інститутах, науково-дослідних установах, конструкторських бюро та на інших підприємствах і установах на посадах інженера, колійного майстра та інших.

Перспективи:

       Спеціальність відкриває випускнику широку перспективу і надає право вибору майбутньої роботи в сфері управління та експлуатації інфраструктури залізниць, будівництві швидкісних магістралей та реконструкції існуючих залізниць, інформаційних систем моніторингу при технічному обслуговуванні колії та інженерних споруд, проектування, виготовлення і оцінка якості будівельних матеріалів.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

Коледжі: