В які строки повинна вноситися плата за навчання?

Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частками – помісячно, посеместрово, щорічно.