Банер-ТОП - НУ ОЮА - Каталог Спеціальностей

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність - це діяльність спеціально уповноважених державних органів, основною функцією яких є: виявлення, припинення і попередження правових порушень, відновлення порушених прав або покарання правопорушника, якщо відновлення порушених прав неможливо. Підготовка за даною спеціальністю орієнтує в першу чергу на роботу в правоохоронних, в адвокатурі, в судових та інших державних органах. Однак, різноманіття, повнота і всебічність одержуваних знань і досліджуваних дисциплін, дозволяє з успіхом реалізовувати себе і в інших областях юриспруденції, в тому числі, пов'язаних з економічною діяльністю.

Що вивчають:

Бакалаври спеціальності «Правоохоронна діяльність» вивчають Конституцію України, кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство, закони та підзаконні акти України. Основне завдання спеціальності передбачає оволодіння знаннями, вміннями та навичками щодо забезпечення повного та своєчасного розкриття і розслідування злочинів з безумовним дотриманням прав та свобод людини і громадянина.

Можливості працевлаштування:

Діяльність фахівців спрямована на дотримання законності та порядку в державі. Вони запобігають злочину, займаються пошуком правопорушників, працюють в якості дізнавачів і слідчих. Об'єктами професійної діяльності випускників є правоохоронні та судові органи, органи внутрішніх справ, органи служби безпеки, митні органи, загальноосвітні та середні професійні навчальні заклади.

Перспективи:

Професійна діяльність бакалавра спеціальності «Правоохоронна діяльність» спрямована на реалізацію правових норм та забезпечення правопорядку у різноманітних сферах життя суспільства. Фахівці даної спеціальності є затребуваними на сучасному ринку праці.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):

Банер-контент - НУ ОЮА - Каталог Спеціальностей