Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ТНПУ

Про ЗВО (ВНЗ): 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка — найстаріший вищий навчальний заклад на Тернопіллі.

Сьогодні в університеті на десяти факультетах десятками спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" та "бакалавр" навчається понад 6 тисяч студентів із різних областей України.

За роки свого існування наш університет підготував понад 60 тисяч вчителів. Зріс контингент студентів, професорсько-викладацького складу, зміцніла навчально-матеріальна база. На 39 кафедрах університету працюють майже 500 науково-педагогічних працівників. Серед них академік та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, понад 50 докторів наук, професорів та більше 340 кандидатів наук, доцентів. 

Наші студенти – активні, творчі особистості. Вони мають високі досягнення не лише у навчанні, а й плідні здобутки на науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах, фестивальних та спортивних аренах, мистецьких конкурсах. Є можливість здобувати гранти на стажування у освітніх установах закордоном.

На базі університету функціонують три професійні команди: з футболу, гандболу та волейболу.
За роки незалежності інститут став університетом, а згодом отримав право носити ім’я визначного фольклориста, етнографа Володимира Гнатюка. Згідно Указу Президента України в 2004-му році університету присвоєно статус національного.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – сучасний заклад вищої освіти державної форми власності, один з провідних педагогічних закладів України. За результатами рейтингів наш навчальний заклад впевнено входить в число трьох кращих гуманітарних і педагогічних вузів держави. Функціонує докторантура та аспірантура.

Сьогодні в університеті діє комп’ютерна мережа, яка нараховує понад 1500 комп’ютерів, укомплектовано 40 комп’ютерних класів. До послуг студентів читальний зал електронних ресурсів, абонементи і читальні зали бібліотек, зал синхронного перекладу, функціонує мережа за допомогою технології WI-FI.

Заняття проводяться у восьми навчальних корпусах, в сучасних  навчальних аудиторіях та кабінетах. Обладнано 5 гуртожитків, санаторій-профілакторій, стадіон, легкоатлетичний манеж, 6 спортивних залів, біологічний та географічний стаціонар, інтернет-кафе.

Підготовці вчителя передує налагоджена система профорієнтаційної роботи. При університеті було створено перший в Україні багатопрофільний педагогічний ліцей, в якому готували абітурієнтів із кращих учнів сільських шкіл Тернопільської області для фізико-математичного та фізкультурного факультетів. Тривалий час працює заочна математична школа, яка проводить профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді Тернопільщини. У Славутському ліцеї-інтернаті Хмельницької області організовано педагогічні класи, де готують абітурієнтів для природничого та географічного факультетів.

Протягом останніх років суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм, запроваджено модульно-рейтингову систему навчання, комп'ютерні технології, проліцензовані нові спеціальності, підготовлені програми магістерської підготовки. Студенти університету систематично беруть участь в  олімпіадах різного рівня.

При університеті діють спеціалізовані Вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями:
- 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
- 13.00.09 – теорія навчання;
- 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
- 10.01.01 - українська література; 10.01.06 – теорія літератури; 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови); 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).

Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
1940
Форма власності: 
Державна
Форма навчання: 
Денна, Заочна
Кваліфікаційні рівні: 
бакалавр, магістр
Умови навчання: 
за кошти державного бюджету (бюджет)
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
є
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
є
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
немає
Дистанційне навчання: 
є

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
21000 грн
Середня вартість навчання (заочно): 
13050 грн

Магістр

Середня вартість навчання (очно) магістр: 
22600 грн
Середня вартість навчання (заочно) магістр: 
16350 грн

Контактна інформація

Телефони: 
Телефони приймальної комісії: 
Адреса: 
46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2
Галузі знань та Спеціальності: 
Йде перевірка і оновлення інформації.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр
Спеціальності           Мінімальна
ступеня бакалавра Спеціалізація /

Освітня програма
Перелік конкурсних предметів (сертифікат ЗНО, вступних іспитів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікат у ЗНО Вага документа про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на

навчання поза
Код Назва
              конкурсом
014,07 Середня освіта Географія 1. Українська мова і література 0,2 0,1 0,05 100
2. Географія 0,45 100
3. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія 0,2 100
101 Екологія Екологія 1. Українська мова 0,2 0,1 0,05 100
2. Біологія 0,2 100
3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,45 100
    Гідрологія / 1. Українська мова 0,2     100
    Ґрунтознавство, 2. Математика 0,2     100
103 Науки про Землю експертна оцінка земель та територіальне

планування
0,1 0,05
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,45 100
106 Географія Географія 1. Українська мова 0,2 0,1 0,05 100
2. Географія 0,45 100
      3. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія 0,2     100
242 Сфера обслуговування Туризм 1. Українська мова і література 0,2 0,1 0 100
2. Іноземна мова 0,2 100
3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,5 100
Інженерно-педагогічний факультет
014 Середня освіта Трудове навчання та технології, фізична культура 1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Математика 0,3 100
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
015 Професійна освіта Комп’ютерні технології 1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Математика 0,3 100
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
015 Професійна освіта Сфера обслуговування 1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Математика 0,3 100
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
24 Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа 1. Українська мова і література 0,3 0,1 0 100
2. Іноземна мова 0,3 100
3. Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
015 Професійна освіта Транспорт (логістика) 1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Математика 0,3 100
      3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3     100
011 Освітні, педагогічні науки Дизайн інформаційно- освітнього середовища 1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Історія України 0,3 100
3. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
122 Комп’ютерні науки Інформаційні технології інтернету речей 1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Математика 0,3 100
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
Факультет іноземних мов
014,021 Середня освіта Англійська мова і література 1. Українська мова і література 0,2 0,1 0 100
2. Іноземна мова 0,5 100
3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
014,022 Середня освіта Німецька мова і література 1. Українська мова і література 0,2 0,1 0 100
2. Іноземна мова 0,5 100
3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
014,023 Середня освіта Французька мова і література 1. Українська мова і література 0,2 0,1 0 100
2. Іноземна мова 0,5 100
3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
035,041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Англійсько- український переклад 1. Українська мова і література 0,2 0,1 0 100
2. Іноземна мова 0,5 100
3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
Історичний факультет
014,03 Середня освіта Середня освіта

(Історія)
1. Українська мова і література 0,2 0,1 0 100
2. Історія України 0,5 100
3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
014,03 Середня освіта Середня освіта (Історія та англійська мова) 1. Українська мова і література 0,2 0,1 0 100
2. Історія України 0,4 100
3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
014,03 Середня освіта Середня освіта (Історія та правознавство) 1. Українська мова і література 0,2 0,1 0 100
2. Історія України 0,5 100
3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
033 Філософія Аналітика суспільних процесів 1. Українська мова і література 0,3 0,1 0 100
2. Історія України 0,4 100
3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
032 Історія та археологія Історія та археологія 1. Українська мова і література 0,2 0,1 0 100
2. Історія України 0,5 100
3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
Факультет мистецтв
014,13 Середня освіта Музичне мистецтво 1. Українська мова і література 0,3 0,1 0 100
2. Історія України 0,3 100
3. Математика або  іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика або хімія 0,3 100
014,12 Середня освіта Образотворче мистецтво 1. Українська мова і література 0,3 0,1 0 100
2. Історія України 0,3 100
3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
022 Дизайн Дизайн середовища 1. Українська мова і література 0,2 0 0 100
2.Математика 0,2 100
3.Творчий конкурс 0,6 100
022 Дизайн Графічний дизайн 1. Українська мова і література 0,2 0 0 100
2. Математика 0,2 100
3.Творчий конкурс 0,6 100
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1. Українська мова і література 0,2 0 0 100
2. Історія України або хімія 0,2 100
3.Творчий конкурс 0,6 100
026 Сценічне мистецтво Сценічне мистецтво 1. Українська мова і література 0,2 0 0 100
2. Історія України або іноземна мова 0,2 100
3.Творчий конкурс 0,6 100
Факультет педагогіки і психології
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 1. Українська мова і література 0,4 0,1 0 100
2. Історія України 0,3 100
3. Математика або біологія, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
013 Початкова освіта Початкова освіта 1. Українська мова і література 0,4 0,1 0 100
2. Математика 0,2 100
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
053 Психологія Психологія бізнесу і управління 1. Українська мова і література 0,4 0,1 0 100
2. Математика 0,2 100
3. Іноземна мова або біологія,  або історія України, або географія, або фізика або хімія 0,3 100
053 Психологія Психологія 1. Українська мова і література 0,4 0,1 0 100
2. Математика 0,2 100
3. Іноземна мова або біологія,  або історія України, або географія, або фізика або хімія 0,3 100
231 Соціальна робота Соціальна робота 1. Українська мова і література 0,3 0,1 0 100
2. Історія України 0,3 100
3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
028 Менеджмент соціокультурно ї діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 1. Українська мова і література 0,4 0,1 0 100
2. Математика 0,2 100
3. Іноземна мова або біологія,  або історія України, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
016 Спеціальна освіта   1. Українська мова і література 0,3 0,1 0 100
2. Біологія 0,3 100
    Логопедія. Спеціальна психологія 3. Історія України або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія 0,3     100
Факультет фізичного виховання
014,11 Середня освіта Фізична культура

Фізична культура і спортивні танці
1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Біологія 0,35 100
3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,25 100
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт

Фізична реабілітація Фітнес та рекреація
1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Біологія 0,35 100
3. Творчий конкурс 0,25 125
Факультет філології і журналістики
014,01 Середня освіта Українська мова і література 1. Українська мова і література 0,5 0,1 0 100
2. Історія України 0,2 100
3. Іноземна мова або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія 0,2 100
014,01 Середня освіта Українська мова і література, англійська мова 1. Українська мова і література 0,5 0,1 0 100
2. Історія України 0,2 100
3. Іноземна мова або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія 0,2 100
014,028 Середня освіта Польська  мова і література, українська мова і література 1. Українська мова і література 0,5 0,1 0 100
2. Іноземна мова 0,2 100
3. Історія України або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія 0,2 100
061 Журналістика Журналістика 1. Українська мова і література 0,5 0,1 0 100
      2. Історія України 0,2     100
3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
Фізико-математичний факультет
014,09 Середня освіта Інформатика 1. Українська мова 0,3 0,1 0,05 100
2. Математика 0,35 100
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
122 Комп’ютерні науки Інженерія ігрових проектів 1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Математика 0,4 100
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
122 Комп’ютерні науки Digital-аналітика 1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Математика 0,4 100
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
014,08 Середня освіта Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки) 1. Українська мова 0,3 0,1 0,05 100
2. Математика 0,3 100
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,25 100
014,08 Середня освіта Середня освіта (Фізика, англійська мова і література) 1. Українська мова 0,3 0,1 0 100
2. Математика 0,2 100
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,4 100
014,04 Середня освіта Середня освіта

(Математика)
1. Українська мова 0,3 0,1 0,05 100
2. Математика 0,35 100
3. Історія України, або іноземна 0,2 100
      мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія        
Хіміко-біологічний факультет
014,05 Середня освіта Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 1. Українська мова 0,2 0,1 0,05 100
2. Біологія 0,45 100
3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
014,06 Середня освіта Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини) 1. Українська мова 0,2 0,1 0,05 100
2. Хімія 0,45 100
3. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика 0,2 100
202 Захист і карантин рослин Захист і карантин рослин 1. Українська мова 0,2 0,1 0,05 100
2. Біологія 0,45 100
3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,2 100
014,15 Середня освіта Середня освіта

(Природничі науки)
1. Українська мова 0,2 0,1 0,05 100
2. Біологія 0,35 100
3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,3 100
Банер - НМТ - ВУЗы

Додати новий коментар

Коментарі

Зображення користувача Оксана.

Доброго дня! Коли можна подати документи на логопеда? (заона форма навчання). Маю освіту філолога(витель української мови і літератури
зарубіжна література англійська мова).

Зображення користувача яна.

Добрий день.Скажіть будь ласка на заочній формі навчання коли буде сесія на кафедрі психології.Дякую .

Зображення користувача Редактор Ольга.

Яна, початок та розклад сесії Ви можете дізнатися у методиста по заочній формі навчання за тел. (0352) 53 36 24