Вузи Украиної - 24 Сфера обслуговування

Название Безкоштовне навчання Средняя стоимость
Днепровский Гуманитарный Университет, ДГУ

Дніпровський Гуманітарний Університет, ДГУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 13 325 грн
Киевский международный университет, КиМУ

Київський міжнародний університет, КиМУ

Додати до порівняння  В закладки 
нет 25 500 грн
Киевский университет культуры, КУК

Київський університет культури, КУК

Додати до порівняння  В закладки 
Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств, КНУКиИ

Київський Національний Університет Культури і Мистецтв, КНУКіМ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 12 360 грн
Межрегиональная Академия управления персоналом, МАУП

Міжрегіональна Академія управління персоналом, МАУП

Додати до порівняння  В закладки 
нет 14 400 грн
Одесский Национальный Экономический Университет, ОНЭУ

Одеський Національний Економічний Університет, ОНЕУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 25 400 грн

Академія праці, соціальних відносин і туризму, АПСВТ

Додати до порівняння  В закладки 
нет 11 500 грн

Бердянський університет менеджменту і бізнесу, БУМіБ

Додати до порівняння  В закладки 
нет 4 920 грн

Вінницький національний аграрний університет, ВНАУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 7 500 грн

Вінницький торговельно- економічний інститут Київського національного торговельно -економічного університету

Додати до порівняння  В закладки 
есть 7 850 грн

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, ЕЕНУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 11 100 грн

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Додати до порівняння  В закладки 
есть

Дніпропетровський Національний Університет імені Олеся Гончара, ДНУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 8 850 грн

Донбаська державна машинобудівна академія

Додати до порівняння  В закладки 
есть 21 500 грн

Донецький державний університет управління

Додати до порівняння  В закладки 
есть 12 300 грн

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, ДДПУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 7 850 грн

Житомирський державний технологічний університет, ЖДТУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 8 250 грн

Житомирський національний агроекологічний університет, ЖНАУ

Додати до порівняння  В закладки 
нет 10 500 грн

Житомирський економіко -гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна», ЖЕГІ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 7 500 грн

Запорізький Інститут Економіки та Інформаційних Технологій, ЗІЕІТ

Додати до порівняння  В закладки 
нет 8 250 грн

Запорізький Національний Технічний Університет

Додати до порівняння  В закладки 
есть 6 780 грн

Запорізький Національний Університет, ЗНУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 8 600 грн

Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу, ІФНТУНГ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 9 100 грн

Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет, ІДГУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 8 400 грн

Київський Національний Лінгвістичний Університет, КНЛУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 12 000 грн

Київський Національний Торгово- Економічний Університет, КНТЕУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 15 730 грн

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, КНУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 18 200 грн

Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури, КНУБА

Додати до порівняння  В закладки 
есть 11 800 грн

Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, КНУТД

Додати до порівняння  В закладки 
есть 9 800 грн

Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

Додати до порівняння  В закладки 
есть 16 400 грн

Сторінки