Рейтинговый список

Як не загубитися у рейтинговому списку?

Щоб убезпечити себе від прикрих непорозумінь, пов'язаних зі зміною порядковості вступників у списках рекомендованих до зарахування, необхідно сфотографувати рейтингові списки першої хвилі, а потім співставляти їх з списками рекомендованих до зарахування, другої та третьої хвиль. Якщо виявляються розбіжності, необхідно негайно звернутися до приймальної комісії та повідомити Громадянську мережу «Опора»  по телефону гарячої лінії: 044 222 57 27.

Как не потеряться в рейтинговом списке?

Чтобы обезопасить себя от досадных недоразумений, связанных с изменением порядковости поступающих в списках рекомендованных к зачислению, необходимо сфотографировать рейтинговые списки первой волны, а затем сопоставлять их со списками рекомендованных к зачислению, второй и третьей волн. Если обнаруживаются расхождения, необходимо немедленно обратиться в приемную комиссию и сообщить в Гражданскую сеть «Опора» по телефону горячей линии: 044 222 57 27.

Коли відбувається зарахування вступників?

Зарахування абітурієнтів на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання здійснюється:
- за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 25 серпня (тільки після зарахування на місця державного замовлення).

Когда происходит зачисление поступающих?

Зачисление абитуриентов на основе базового и полного общего среднего образования на дневную форму обучения осуществляется: 
- по государственному заказу - не позднее 8 августа
- за средства физических и юридических лиц - не позднее 14 августа (только после зачисления на места государственного заказа).

Якщо я побачив себе у списку рекомендованих до зарахування, коли мені необхідно подати оригінали документів?

Якщо вступник рекомендований до зарахування (перша, друга чи третя хвиля), оригінали документів необхідно принести не пізніше, чим через 3 дні після опублікування списків про зарахування  до закінчення робочого дня приймальної комісії.

Если я увидел себя в списке рекомендованных к зачислению, когда мне необходимо подать оригиналы документов?

Если рекомендован к зачислению (первая, вторая или третья волна), оригиналы документов необходимо принести не позднее, чем через 3 дня после опубликования списков о зачислении до окончания рабочего дня приемной комиссии.

Где можно посмотреть списки рекомендованных к зачислению?

Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к зачислению считается обнародование соответствующего решения на информационных стендах приемных комиссий или официальных сайтах учебных заведений. Также рейтинговые списки можно посмотреть на сайте Информационной системы «Конкурс» http: //www.vstup.info.

Однако, заметим, что рейтинговые списки, обнародованные иным путем (в т.ч. ИС "Конкурс" и другие информационные ресурсы) не являются официальными.

Де можна подивитися списки рекомендованих до зарахування?

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах приймальних комісій або офіційних сайтах навчальних закладів. Також рейтингові списки можна подивитися на сайті Інформаційної системи «Конкурс» http: //www.vstup.info. 

Однак, зауважимо, що рейтингові списки, оприлюднені іншим шляхом (в т.ч. ІС "Конкурс" та інші інформаційні ресурси) не є офіційними.

Яким чином формується рейтинговий список вступників?

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
 
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 
учасники міжнародних олімпіад;
 
вступники, які зараховуються за конкурсом.
 
До рейтингового списку не вводяться вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому. Цей список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого та з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

Що таке конкурсний бал?

Конкурсний бал  – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножені на вагові коефіцієнти, сума, яких дорівнює одиниці. До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

Страницы

Подписка на RSS - Рейтинговый список