Национальный университет водного хозяйства и природопользования, НУВХП

33028, г. Ровно, ул. Соборная, 11
Аккредитация
IV
Форма собственности
Государственная
Год основания
1922
Форма обучения
Дневная
Заочная
Дистанционная
В закладках (37) В закладки  Добавить к сравнению  30578
Об учебном заведении: 

Націона́льний університе́т во́дного господа́рства та природокористува́нняНУВГП — заклад вищої освіти, єдиний в Україні заклад вищої освіти водогосподарського профілю.

Заклад є навчально-науковим комплексом, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів, забезпечує підвищення кваліфікації фахівців та проводить науково-дослідну роботу.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечує 774 науково-педагогічний працівник, у т. ч.: 69 докторів наук; 82 професори; 364 кандидатів наук; 259 доцентів, серед них: дійсні члени галузевих академій наук України і зарубіжних країн; заслужені діячи науки і техніки України, заслужені працівники освіти, винахідники, економісти, і архітектори України.

Науково-педагогічні кадри для кафедр готуються в аспірантурі та докторантурі за 11 науковими спеціальностями, де навчаються понад 90 осіб. В університеті працює 7 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що надає освітні послуги з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за 28 спеціальностями, бакалавра – за 56 освітніми програмами та магістра – за 62 освітніми програмами, у т. ч., для іноземних громадян. У складі університету функціонує 51 кафедра та 8 навчально-наукових інститутів: водного господарства та природооблаштування; будівництва та архітектури; механічний; економіки та менеджменту; права; агроекології та  землеустрою; автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки; охорони здоров'я.
До складу університету також входять Інститут післядипломної освіти, Надслучанський інститут та 5 коледжів, функціонує кафедра військової підготовки та Центр підготовки водіїв.

  • Ми – це сучасний та трендовий Центр вищої освіти у Західному регіоні України
  • Ми – це 129 освітніх програм бакалаврського, магістерського рівня та PhD
  • Ми – це відкритість та прозорість, простір для щирої взаємодії студентів, викладачів, бізнесу, влади та простих українців
  • Ми – це формальна та неформальна, денна та заочна форми освіти
  • Ми – це потужна база з 10 корпусами, 7 гуртожитками та сотнями сучасних лабораторій
  • Ми – це ті, з ким варто зловити одну хвилю!
Аккредитация: 
IV
Год основания: 
1922
Форма собственности: 
Государственная
Форма обучения: 
Дневная, Заочная, Дистанционная
Квалификационные уровни: 
бакалавр, магистр
Условия обучения: 
за средства государственного бюджета (бюджет)
за средства физических и юридических лиц (контракт)
Бесплатное обучение: 
есть
Платное обучение: 
есть
Подготовительное отделение: 
есть
Аспирантура, докторантура: 
есть
Общежитие: 
есть
Военная кафедра: 
есть
Дистанционное обучение: 
есть

Средняя стоимость обучения (дневное/заочное)

Бакалавр

Средняя стоимость обучения (очно): 
26400 грн
Средняя стоимость обучения (заочно): 
11500 грн

Магистр

Средняя стоимость обучения (очно) магистр: 
29700 грн
Средняя стоимость обучения (заочно) магистр: 
15500 грн

Контактная информация

Телефоны: 
(0362) 22-10-86
Телефон приемной комиссии: 
(0362) 22-12-59
Адрес: 
33028, г. Ровно, ул. Соборная, 11
Области знаний и Специальности: 
Идет проверка и обновление информации.