Магистратура

Магистратура

Скільки років навчатися в магістратурі?

В Україні тривалість навчання в магістратурі складає 1-2 роки, залежно від спеціальності, освітньої програми та університету.

Сколько лет учиться в магистратуре?

В Украине длительность обучения в магистратуре составляет 1-2 года, в зависимости от специальности, образовательной программы и университета.

Перелік документів, необхідних при вступі до магістратури?

- заява в паперовій формі (подається вступником особисто до приймальної комісії);

- документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавра або спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- копія документа, що посвідчує особу та громадянство - паспорт; 

- медична довідка за формою 086-о або її копія; 

- шість кольорових фотографій розміром 3 х 4 см; 

- перелік наукових робіт (якщо такі є).

Перечень документов, необходимых при поступлении в магистратуру?

- заявление в бумажной форме (подается поступающим лично в приемную комиссию);

- документ государственного образца о ранее полученном образовательно-квалификационный уровень (бакалавра или специалиста), на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство - паспорт;

- медицинская справка по форме 086-у или ее копия;

- шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см;

- перечень научных работ (если таковы есть).

 

Хочу продовжити освіту в магістратурі. Як проходить конкурсний відбір серед бажаючих?

Конкурсний відбір при вступі на навчання за ОКР «Магістр» проводиться за сумою балів письмового іспиту з іноземної мови й тестування за фахом, а також середнього бала документа про освіту.

Хочу продолжить образование в магистратуре. Как проходит конкурсный отбор среди желающих?

Конкурсный отбор при поступлении на обучение по ОКУ «Магистр» проводится по сумме баллов письменного экзамена по иностранному язику и тестированию по специальности, а также  среднего балла документа об образовании.

Підписатися на Магистратура
Вверх