Права та обов'язки абітурієнта

Які документи необхідні при поселенні в гуртожиток?

Необхідні документи: 
- Паспорт із записом про зняття з реєстрації за місцем проживання; 
- Фотографію 3x4; 
- Ордер на поселення; 
- Військовий квиток (для призовників та військовозобов'язаних) 

Чи може вступник подати апеляцію?

Апеляції на результати вступних екзаменів, проведених вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.
Перескладання вступних випробувань не допускається.

Яких дій вживати абітурієнтові, якщо порушуються його права?

Насамперед звернутися з письмовою заявою до приймальної комісії вищого навчального закладу. В разі незадовільного вирішення питання абітурієнт може зателефонувати на консультативний телефон Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Вступна кампанія – 2011 року», який розпочне свою роботу з 1 липня, або звернутися до міністерства з письмовою заявою.

Чи може вступник отримати рекомендацію до зарахування на мобільний телефон або електронною поштою?

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Чи є стипендія у контрактників і яка?

Ні. Стипендія сплачується лише студентам, які навчаються за кошти державного або місцевого бюджету.

Як має вчинити вступник, який виявив на сайті інформаційної системи «Конкурс» неправдиві відомості?

Інформаційна система «Конкурс» не є джерелом офіційної інформації. Її призначення – інформування вступників з метою здійснення ними оптимального вибору для вступу. Вступник при виявленні недостовірної, на його погляд, інформації на сайті інформаційної системи «Конкурс» має звернутися до приймальної комісії відповідного вищого навчального закладу з інформаційним запитом щодо таких відомостей. Якщо виявлено справді недостовірні відомості, приймальна комісія має внести відповідні виправлення. А якщо комісія не підтвердить неправильність відомостей, вона повинна надати вступникові офіційну відповідь з роз’ясненнями суті справи.

Що буде, якщо вступник не з’явився на вступне випробування у визначений розкладом час?

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступне випробування у зазначений розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі у конкурсі не допускаються.

Чи забезпечуються гуртожитком студенти заочної форми навчання?

Нормативними документами не передбачено надання таким студентам місць у гуртожитках. Але, якщо вищий навчальний заклад має можливість, то може надати такі місця на час проведення сесій.