Рейтинговий список

Як не загубитися у рейтинговому списку?

Щоб убезпечити себе від прикрих непорозумінь, пов'язаних зі зміною порядковості вступників у списках рекомендованих до зарахування, необхідно сфотографувати рейтингові списки першої хвилі, а потім співставляти їх з списками рекомендованих до зарахування, другої та третьої хвиль. Якщо виявляються розбіжності, необхідно негайно звернутися до приймальної комісії та повідомити Громадянську мережу «Опора»  по телефону гарячої лінії: 044 222 57 27.

Коли відбувається зарахування вступників?

Зарахування абітурієнтів на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання здійснюється:
- за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 25 серпня (тільки після зарахування на місця державного замовлення).

Якщо я побачив себе у списку рекомендованих до зарахування, коли мені необхідно подати оригінали документів?

Якщо вступник рекомендований до зарахування (перша, друга чи третя хвиля), оригінали документів необхідно принести не пізніше, чим через 3 дні після опублікування списків про зарахування  до закінчення робочого дня приймальної комісії.

Де можна подивитися списки рекомендованих до зарахування?

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах приймальних комісій або офіційних сайтах навчальних закладів. Також рейтингові списки можна подивитися на сайті Інформаційної системи «Конкурс» http: //www.vstup.info. 

Однак, зауважимо, що рейтингові списки, оприлюднені іншим шляхом (в т.ч. ІС "Конкурс" та інші інформаційні ресурси) не є офіційними.

Яким чином формується рейтинговий список вступників?

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
 
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 
учасники міжнародних олімпіад;
 
вступники, які зараховуються за конкурсом.
 
До рейтингового списку не вводяться вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому. Цей список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого та з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

Що таке конкурсний бал?

Конкурсний бал  – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножені на вагові коефіцієнти, сума, яких дорівнює одиниці. До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.